Flexwerkers zijn de kracht voor innovatie

Flexwerkers zijn de kracht voor innovatie

In de afgelopen decennia is kennis Nederlands grootste exportproduct geworden, maar in de globaliserende wereld worden we ingehaald door andere landen. China kan straks even goed kenniswerkers opleiden, hiervoor hoeven ze geen Nederlands talent meer in te vliegen. Onze nieuwe kansen liggen op het gebied van creativiteit en innovatie; creatieve activiteiten die op projectbasis worden uitgevoerd door hyperspecialisten. Creativiteit en innovatie worden de belangrijkste toegevoegde waarden.

Transformatie naar innovatieve netwerkeconomie
In de huidige organisatiestructuur zijn innovatie en creativiteit vaak weggestopt in de R&D-afdeling of laten bedrijven zich adviseren door specialistische bedrijven. Maar je ziet het al om je heen gebeuren. Door internet, mobiele  communicatie en sociale media spatten industrieën en organisaties uiteen in netwerken van hyperspecialisten. Flexwerkers hebben een portefeuille met klussen die soms drie maanden, maar ook net zo makkelijk drie jaar kunnen duren.

Deze flexibele professionals zijn nodig voor onze toekomst; een transformatie van een kenniseconomie naar een innovatieve en creatieve netwerkeconomie. Zij hebben de innovatieve kracht voor vooruitgang. Onze organisaties zijn hiertoe nog niet voldoende toegerust. We denken nog te veel in de kenniseconomie en te weinig in termen van innovatie.

Het onderwijs en het bedrijfsleven moeten nog slagen maken om de belangrijkste source die we bezitten te kunnen laten floreren, de flexibele mens. Een goed ingericht sourcing-proces mag hierbij niet ontbreken. Kerntaken voor het onderwijs, het bedrijfsleven en sourcing organisaties zijn het stimuleren van vakmanschap, loyaliteit en respectvol samenwerken. Deze kenmerken maken flexwerkers succesvol.

Netwerk van talenten
Voor een innovatieve economie is een netwerk van en voor deze succesvolle talenten essentieel. Talenten hebben we in Nederland genoeg, maar als we willen dat ze ook in Nederland blijven, moeten we de juiste omgeving voor ze creëren. Een netwerk waarin ze interactie kunnen hebben met andere professionals, opdrachtgevers en leveranciers. Een omgeving waarin we ze de mogelijkheid bieden dezelfde waarden te delen, tijdelijk of langduriger in een project hetzelfde doel of missie na te streven.

Een voorbeeld van zo’n omgeving is The Hub, een flexibel kantoor waarbij wereldwijd mensen zich aansluiten, gedreven door sociale innovatie en crowd sourcing. Zo’n vaag omrande organisatie, ofwel The Fuzzy Firm, wordt in de nabije toekomst de regel. In Amerika zagen we deze organisatievorm al in de filmindustrie. De veramerikanisering van de arbeidsmarkt kan ik wat dat betreft alleen maar toejuichen.

Concurrentievoordeel
Bedrijven die dit begrijpen huren mensen flexibel in, niet omdat ze daarmee de CAO zouden kunnen omzeilen of omdat ze lean en mean willen zijn. Ze snappen dat wanneer de organisatiestructuur waarbij rond een kern van vaste medewerkers de flexibele schil mee fluctueert met de harstlag van het bedrijf, zij de beste kansen maken ten opzichte van de concurrentie.

Organisatieadviseur en onderzoeker Arjan van den Born noemt deze ontwikkeling de gig economy en schreef een boek over de nieuwe bedrijfsstructuur, The Fuzzy Firm. De gig, jargon voor project is altijd eindig. Daarom neemt een bedrijf daar geen vaste medewerkers voor in dienst, maar worden talentvolle en succesvolle zelfstandig ondernemers aangetrokken. Het bedrijf zoekt de beste mensen die op dat moment beschikbaar zijn. Zij worden op hun kracht ingezet.

 http://www.deondernemer.nl/blogs/649303/Flexwerkers-kracht-voor-innovatie.html

Rick Kruiswijk, Directeur

Rick Kruiswijk startte zijn carrière bij Transavia, waar hij in dertien jaar alle functies binnen de ICT heeft doorlopen, van programmeur tot projectmanager. Vervolgens werd hij leidinggevende bij een toentertijd nieuw initiatief van BSO (nu ATOS) en Nedlloyd, waarna hij bij KPN de inhuur van externen heeft opgezet. Bij ING herhaalde hij deze opdracht, waarna Kruiswijk op 1 juni 1995 HeadFirst oprichtte. Tot de dag van vandaag is hij onze CEO. Met een zorgvuldig samengesteld directie- en managementteam stuurt hij de organisatie aan. Daarnaast is hij het vertrouwde gezicht van HeadFirst naar buiten.