Geschikt personeel vinden door andere manieren van sourcen

Geschikt personeel vinden door andere manieren van sourcen

De werkloosheid nam afgelopen maand nog verder af volgens het CBS en het Economisch Bureau van de ING toont aan dat er afgelopen jaar 125.000 ondernemers zijn bijgekomen. Het gaat dus steeds beter met Nederland. Maar met het kleiner worden van de wereld en het opener worden van de economie, moeten bedrijven het hoofd zien te bieden aan een steeds grotere concurrentie. Hierdoor moeten bedrijven nog flexibeler opereren en sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt. Maatwerk wordt de norm, kwaliteit een vereiste, en wachten taboe.

De arbeidsmarkt wordt krapper en wereldwijd heeft een op de drie werkgevers inmiddels moeite met het vervullen van vacatures, vanwege het tekort aan de juiste talenten, aldus het zesde jaarlijkse Talent Shortage onderzoek van ManpowerGroup (gehouden onder bijna 40.000 werkgevers in 39 landen). In Nederland speelt dit probleem bij 17 procent van de werkgevers en hiermee zit Nederland in de middenmoot. Met name aan technici, salesmedewerkers en ambachtslieden is een tekort. De belangrijkste talent shortages zijn gebrek aan benodigde vaardigheden (ook de soft skills), te weinig ervaring en ontoereikende kwalificaties van de medewerkers. Deze punten worden door maar liefst 90 procent van de ondervraagden genoemd.

Juiste personeel op juiste plek
Ondernemingen hebben dus de behoefte om hoogwaardige deskundigheid flexibel in te vullen en kennis, kunde en ervaring te behouden. Een van de manieren waarop organisaties het probleem van een tekort aan de juiste medewerkers kunnen adresseren, is het creëren van een flexibele schil van personeel. Bovendien moeten zij, om efficiënt het juiste personeel op de juiste plek te kunnen inzetten, op een andere manier dan voorheen gaan sourcen. Snelheid, mobiliteit en realtime afstemming tussen vraag en aanbod zijn hierbij de belangrijkste aspecten om ook in een krappere arbeidsmarkt, bedrijfsdoelstellingen te kunnen behalen.

Werkgevers kunnen er niet langer van op aan dat talent op aanvraag beschikbaar zal zijn waar en wanneer zij dat nodig hebben. Daarom hebben wij zojuist een online oplossing gelanceerd voor het door Talent Shortage goed geschetste beeld van het arbeidsmarktprobleem. Kijk eens op HeadFirst Select en laat me weten wat je er van vindt.

Bart van der Geest