Groei arbeidsmarkt zwakt af

Groei arbeidsmarkt zwakt af

In mei 2019 publiceerde het UWV de arbeidsmarktprognose 2019 – 2020 waarin staat dat het tempo van de groei in banen een stuk lager ligt dan eerdere jaren. Volgens de instantie is dit het resultaat van een minder snel groeiende Nederlandse economie. De afgelopen twee jaar kenmerkten zich door een forse toename van het aantal banen, namelijk met 467 duizend. In 2019 en 2020 blijft de groei hangen op 309 duizend banen. Ook in de uitzendsector is de groei lager dan voorheen. Waar het aantal uitzendbanen in 2017 en 2018 jaarlijks gemiddeld nog met zo’n 60 duizend toenam, is de verwachte groei nu gemiddeld 14 duizend banen per jaar. [1]

Spanning op de arbeidsmarkt niet hoogtepunt

Ondanks dat het tempo van de banengroei afneemt houdt volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV, de krapte op de arbeidsmarkt de komende tijd nog wel aan. Dit blijkt ook uit de Conjunctuurklok van het CBS. Gemiddeld zijn er nu 93 vacatures per 100 werklozen.

Ook het CBS ziet nog steeds een gematigde groei in de toename van het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen. In het tweede kwartaal nam het met 40 duizend toe, tot 10 672 duizend. De groei ten opzichte van het voorgaande kwartaal komt daarmee op 0,4 procent. In een jaar tijd kwamen er 198 duizend banen bij. In het vierde kwartaal van 2017 piekte de groei voor het laatst met 72 duizend. [2]

De minder gunstige geluiden houden zelfstandigen niet tegen om voor zichzelf te beginnen. Kamer van Koophandel (KVK) registreerde in het eerste halfjaar van 2019 alsnog 11% meer starters. Deze groei komt vooral door startende fulltime en parttime zzp’ers: er waren 8% meer fulltimers (5.392) en 25% meer parttimers (5.008) dan in het eerste halfjaar van vorig jaar. [3]

ZP Index: groei arbeidsmarkt

Dit artikel wordt gepubliceerd in ZP Facts editie 3 2019.

[1] https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2019/uwv-groei-banen-zet-voort-wel-in-lager-tempo.aspx
[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/33/economisch-beeld-fractie-minder-gunstig
[3] https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/grotere-groei-aantal-ondernemingen-in-eerste-halfjaar-2019-dan-in-het-eerste-halfjaar-2018/

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.