Haal als professional het beste uit jezelf

Haal als professional het beste uit jezelf

De groei in innovaties op het gebied van technologie resulteert in een nieuw opleidingsaanbod. Een groot aantal aanbieders, zoals de Tilburg University, Universiteit van Amsterdam, Nyenrode en NIBE-SVV, geven inmiddels masterclasses, cursussen, workshops en colleges. Ook is er steeds meer vraag naar opleidingen. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding kunstmatige intelligentie is vanaf 2012 elk jaar gestegen. Een volledig aan het onderwerp gewijde bachelor of master over deze onderwerpen lijkt nog wel toekomstmuziek.

Hoe kun jij bijdragen aan verbeteringen, oplossingen en innovaties in een maatschappij die continu verandert? Dit is een vraagstuk waar Tilburg University zich dagelijks mee bezighoudt. Het opleidingsinstituut is, met onder andere de Tilburg University Blockchain Association (TUBA), voorloper op het gebied van technologische opleidingen. Een goede reden om in gesprek te gaan met Prof. dr. J.A. (Arjan) van den Born.

Volgens Van den Born hebben technologieën zeker invloed op de flexibele arbeidsmarkt: “Je ziet dat alle beroepen technischer worden. Daarnaast wordt de wereld van data belangrijker.” ZP’ers kunnen hierop inspelen door enerzijds nieuwe tools te leren kennen, anderzijds moeten zij fundamenteel begrijpen wat bijvoorbeeld statistiek is op een specifiek niveau. Dit gaat veel verder dan basiskennis van SPSS. “Als marketeer moest jij vroeger de 4P’s kennen, nu wordt er van jou verwacht dat jij op de hoogte bent van statistiek en technologie”, aldus Van den Born.

De noodzaak om jezelf te ontwikkelen is hoog: jij moet langer mee én jezelf sneller uitvinden.
– Prof. dr. J.A. (Arjan) van den Born

Van den Born vervolgt: “De aard van het werk verandert. Ik zie dat het bedrijfsleven dit oppakt door te investeren in mensen en tools. Denk bijvoorbeeld aan werken in zelfsturende teams en methodes als Agile. Ook ZP’ers zijn in beweging, maar oriënteren zich veelal nog op hun werkplek thuis en proberen al doende te leren.” Een grote uitdaging ligt in het opdoen van totaal nieuwe en specifieke kennis: “Er zijn wel ZP’ers die geloven dat zij moeten investeren in de toekomst, maar ik vraag mij af of het lukt om grote veranderingen aan te leren zonder terug naar school te gaan.”

Volgens Van den Born vinden veel algemene opleidingen het lastig verandering aan te brengen in het huidige leerpakket. “Zo spelen bijvoorbeeld commerciële opleidingen nog maar mondjesmaat in op nieuwe ontwikkelingen. Technische opleidingen zijn hier veel verder in, waardoor een verschuiving ontstaat naar deze opleidingen. Zeker jongeren kiezen tegenwoordig vaker voor een technische opleiding. Daarnaast breidt het opleidingsaanbod uit met een focus op hele specifieke onderwerpen.”

Er is veel verandert in tien jaar tijd. Maar je kunt je afvragen of het snel genoeg gaat.
– Prof. dr. J.A. (Arjan) van den Born

Van den Born is van mening dat de nieuwe generatie geen bedreiging vormt voor ZP’ers met meer ervaring, maar zij hebben wel een voorsprong. “Je moet op zoek gaan naar een goede mix. Beide groepen hebben hun toegevoegde waarde. Je ziet wel dat jongeren het makkelijk oppakken. Het is een voordeel dat zij digitaal grootgebracht zijn. Toch hebben zij vaak hulp nodig, omdat zij de praktische kennis niet hebben”, aldus Van den Born. Mensen maken tegenwoordig sneller carrière. Vroeger was een CEO gemiddeld 65 jaar oud, nu is de leeftijd naar beneden gegaan en ben je al CEO als je tussen de 45 en 55 jaar oud bent.

Dit artikel is gepubliceerd in ZP Facts 2, 2018: nieuwe technologieën.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.