De herziene Wet DBA is uitgesteld: leun niet achterover, maar kom in actie!

De herziene Wet DBA is uitgesteld: leun niet achterover, maar kom in actie!

Afgelopen jaar schreef minister Koolmees meerdere brieven over de voortgang van de vervanging van de Wet DBA. Boris Emmerig, advocaat en belastingadviseur bij Holla Advocaten, schoof al twee keer eerder aan in het radioprogramma HoofdZaken om zijn visie hierop te delen. Nu ook een tweede voortgangsbrief is gepubliceerd, kon het niet uitblijven dat hij wederom welkom werd geheten op ZP Radio. Dit keer vroegen Sebas Krijgsman en Natasja Spooren hem naar de ALT, opt-out, gezagscriterium, webmodule en bedrijfsbezoeken.

Uitstel stelt teleur
Tijdens de uitzending in juli zei Emmerig dat hij twee mogelijkheden voor de toekomst van de Wet DBA zag: weer uitstel of alles blijft zoals het nu is. Op dinsdag 27 november kreeg hij gelijk: de herziende Wet DBA werd uitgesteld tot 1 januari 2021. “De voortgangsbrief heeft niet de inhoud waar iedereen op hoopte. Toch moeten wij niet over het hoofd zien dat de wet ten dele wordt gehandhaafd”, vertelt Emmerig. Hij doelt daarmee op de bedrijfsbezoeken, welke volgens de voortgangsbrief in volle gang zijn. Ondanks dat minister Koolmees daar nog niets over kwijt wil, heeft Emmerig via eigen bronnen al wel informatie verkregen. “Ik heb een inspecteur gesproken, die aangeeft dat er regelmatig schijnzelfstandigheid wordt geconstateerd. Vanuit de Belastingdienst krijgen zij hiervoor verschillende aandachtspunten opgelegd.”

“Van een Nederlandse rechter hoeven wij geen hulp te verwachten. En nu gebeurt er met de wetgeving ook niets tot 2021.”
Boris Emmerig – Holla Advocaten

Eerste stap naar maatwerk
Emmerig is van mening dat een tarief niet bepalend moet zijn in het wel of niet hebben van een arbeidsovereenkomst. Hij staat voor een benadering waarbij naar alle relevante voorwaarden gekeken wordt. Emmerig: “Drie elementen zijn daarbij belangrijk; de maatschappelijke positie, de wil van partijen en hoe er feitelijk wordt gewerkt. Het nadeel van deze benadering is dat het niet altijd voor duidelijkheid zorgt, maar het is daardoor wel maatwerk.”

“De webmodule is gewoon een tool om de uitslag te prognosticeren. De belastingdienst kan hier nog steeds vanaf zien.”
Boris Emmerig – Holla Advocaten

Learnings vanuit Engeland
De zaak van Deliveroo hebben velen gevolgd, zo ook Emmerig. Hij zegt hierover het volgende: “Vooral de uitspraak van de rechter is opmerkelijk. Niet zozeer dat hij het niet als een arbeidsovereenkomst ziet, maar vooral dat als de maatschappij het anders wil zien zij niet bij de rechter moeten zijn. In Engeland staat ‘self-employment’ veel hoger op de agenda. Er zijn al veel zaken geweest, waarbij de Engelse rechter wel heeft gezegd dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De Angelsaksische economie van Engeland geeft de bescherming die in Nederland niet wordt gegeven.”

Voor de webmodule kijkt Nederland al wel af bij Engeland. “Helaas laat de Engelse webmodule het afweten op momenten dat het ‘moeilijk’ wordt. De ‘tool’ werkt alleen als de vragen juist beantwoord zijn. Ik hoop daarom dat Nederland rigoureuzer te werk zal gaan. Zeker aangezien zij al 10 jaar bezig is met het maken van een webmodule. Ik begrijp niet waarom het wordt uitgesteld als er al 90% op de plank ligt”, benadrukt Emmerig.

“De gezagsverhouding is nu flink uitgewerkt. Daar kun je natuurlijk iets van vinden, maar uiteindelijk is ernaar handelen het enige antwoord.”
Boris Emmerig – Holla Advocaten

Goede voorbereiding loont
Emmerig drukt Opdrachtgevers op het hart 2019 te benutten om – als zij nog niet gedaan hebben – te starten met een goede inventarisatie. “Breng de totale inhuur binnen de organisatie in kaart en bekijk goed of er sprake is van een dienstbetrekking. In mijn optiek hebben Opdrachtgevers voldoende keus om in actie te komen. Bijvoorbeeld door actief vooroverleg te zoeken met de Belastingdienst of naar de kantonrechter te stappen.” Ook een Zelfstandig Professional kan het heft in eigen handen nemen. “Er zijn een drietal dingen die hij kan doen; een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst, laten zien dat er stevig onderhandeld is over het tarief en streven naar meerdere Opdrachtgevers. Mijn advies: leun nu de vervanging van de Wet DBA is opgeschoven niet zomaar achterover, maar kom in actie”, concludeert Emmerig.

Beluister de volledige radio-uitzending met Boris Emmerig hieronder.

Bekijk op de website van ZP Radio ook eerdere uitzendingen van HoofdZaken.

Klik hier voor meer informatie omtrent de Wet DBA.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.