In Nederland ontstaat steeds meer een anti-zzp-klimaat

In Nederland ontstaat steeds meer een anti-zzp-klimaat

In 2017 kroop Roos Wouters, oprichter van de Werkvereniging, al eerder achter de microfoon bij HoofdZaken. Gezien de vele ontwikkeling rondom zzp’ers en diverse activiteiten die zij hiervoor onderneemt, de hoogste tijd om weer eens bij te praten. In de uitzending praat zij met Sebas Krijgsman (ZP Radio) en Paul van Leeuwen (HeadFirst) over de Werkvereniging, de bijeenkomst ‘Mythe van het vaste contract’ en het Magazine van de Vernieuwing.

De Werkvereniging

“Ik ben de Werkvereniging gestart uit frustratie”, steekt Wouters van wal. “Dat het vaste contract nog steeds als het ideale uitgangspunt wordt genomen waardoor nieuwe werkvormen en de nodige arbeidsmarkt vernieuwing wordt tegen gewerkt, maakte dat ik samen met o.a. Fedde Monsma de handschoen oppakte. We kunnen daar boze stukjes over blijven schrijven, maar veel effectiever is het om mensen samen te brengen die dezelfde visie hebben.” Dat is volgens Wouters dan ook het doel van de Werkvereniging, een belangenplatform voor modern werkenden. “Er bestaat een vakbond voor de traditionele werknemer en een vakbond voor traditionele werkgevers en het MKB, maar wat als je je daar niet meer door vertegenwoordigd voelt of meerdere werkvormen combineert? Dan kun jij je aansluiten bij de Werkvereniging.”

“Zzp’ers zullen niet snel op het malieveld gaan staan, maar zijn inmiddels wel voldoende in een hokje gedrukt dat ze iets willen ondernemen.”
– Roos Wouters – Oprichter Werkvereniging

Wouters houdt het wel graag ‘luchtig’ als het gaat om het bijstaan van het ideaal en kiest daarom voor de termen aanjagers, opjutters en medestanders. “We hebben inmiddels een groeiende groep organisaties aan ons weten te binden, als ook ongeveer 200 deelnemers en nog eens ruim 300 mensen die hun stem kenbaar maken via korte online vragenlijsten. Daarmee brengen we de behoeften van Modern Werkende in kaart en koppelen die terug naar politiek, media en dienstverleners. Iedereen probeert zijn zegje te doen, de Werkvereniging is een mooie kapstok om de belangen te behartigen.”

Mythe van het vaste contract

“Op dit moment wordt er veel wetgeving opgetuigd om het vaste contract in ere te herstellen. Ik maak mij daar veel zorgen om, want – hoewel gedacht wordt dat het zaligmakend is – het voldoet niet meer”, zegt Wouters. Zij benadrukt dat het niet haar doel is om haar standpunt aan het licht te brengen, maar om de dialoog over gewenste werkvormen te voeren op basis van feiten. “Door de vakbonden wordt van alles beweert, maar niet op basis van de feiten. Dit is een soort framing, waarvan ik graag de andere kant wil laten zien. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het werkgeluk van zzp’ers vaak veel hoger ligt. Onder werkenden met een vast contract is het percentage met een burn-out van 11 naar 17 procent toegenomen. Daarnaast blijkt dat zij tussen 2007 en 2017 veel autonomie hebben ingeleverd. Uit onderzoek is gebleken dat er een correlatie is tussen de afname van autonomie en de stijging van burn-outs.”

Keuzevrijheid staat voorop

Eerder stond het onderwerp ook centraal in een debatavond van ZiPconomy en NextConomy. Roos Wouters nam zitting in het panel, waarin besproken werd hoe er ruimte gegeven kan worden aan individuen, maar tegelijkertijd ook de kwetsbare groepen beschermd kunnen worden? Wat mogen we van de EU verwachten en waar beperkt de EU zich juist in het ontwikkelen van een modern arbeidsmarktbeleid? “Het vaste contract wordt gezien als het maatschappelijk ideaal: de vaste baan is een ‘echte’ baan en echte banen geven je toegang tot zekerheden. Hoewel het vaste contract inderdaad zorgt voor de meeste zekerheden, is het de vraag of het vaste contract mensen ook duurzaam inzetbaar houdt”, legt Wouters uit. Zij vervolgt: “verstandiger lijkt het mij als je zekerheden koppelt aan het individu in plaats van aan de werkvorm. Zo heeft iedereen een basis aan zekerheden en kan je ondernemerschap stimuleren, omdat deze werkvorm beter aansluit bij de uitdagingen die de toekomst van ons vraagt. Keuzevrijheid is het allerbelangrijkste. Als de zekerheden aan mensen en niet aan hun werkvorm gekoppeld worden dan kan het hebben van zekerheden geen reden meer zijn om niet voor ondernemerschap te kiezen.”

“Schijnzelfstandigen zijn mensen die uitgebuit worden door werkgevers. Ze maken het ‘ons’ probleem, terwijl het bij de opdrachtgevers ligt.”
– Roos Wouters – Oprichter Werkvereniging

Magazine van de Vernieuwing

Op de bijeenkomst zal ook de nieuwste uitgave van het Magazine van de Vernieuwing worden gelanceerd. Eerder dit jaar – in maart 2019 – verscheen de eerste editie, Wouters zegt hierover: “We kwamen op het idee om een aantal vernieuwers te vragen om hun visie op de arbeidsmarkt voor ons uiteen te zetten, vanuit hun verschillende achtergronden. Een visie die eerst beschrijft waar de behoeften van Modern Werkenden volgens hen liggen, die vervolgens ingaat op de mogelijke oplossingen, en die pas als laatste beschrijft welke belemmeringen er weggenomen moeten worden op de weg daarnaartoe.”

De volledige radio-uitzending met Roos Wouters kun jij hieronder beluisteren.

Bezoek de website van ZP Radio voor eerdere uitzendingen van HoofdZaken.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.