Inhuren met de wet Arbeidsmarkt in balans?

Inhuren met de wet Arbeidsmarkt in balans?

Nog zo’n 4 weken en dan wordt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. De wet is erop gericht om vaste dienstverbanden voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Wat merken we daarvan in de flexibele arbeidsmarkt?

Het idee achter de wet Arbeidsmarkt in balans

De wet Arbeidsmarkt in balans is bedoeld om vast werk aantrekkelijker te maken ten opzichte van flexibele arbeidscontracten. Zo wordt het voor werkgevers, dankzij de zogenoemde cumulatiegrond, eenvoudiger om iemand te ontslaan op basis van een optelsom van omstandigheden. Er hoeft niet langer volledig te zijn voldaan aan één specifieke ontslagreden. Ook kan een langere proeftijd worden gehanteerd, wordt de ketenbepaling soepeler en betaalt de werkgever bij contracten voor onbepaalde tijd een lagere WW-premie. Het verloop van transitievergoedingen wordt afgevlakt. Ze zijn al direct bij indiensttreding van toepassing (gunstig voor de werknemer) maar lopen minder snel op bij een langer dienstverband (gunstig voor de werkgever).

De maatregelen van de WAB zijn er vooral op gericht een verschuiving van flex naar vast te realiseren. Met name voor de vormen van lager geschoold flexwerk, waar werknemers nu een zwakkere positie hebben. Maar dat betekent niet dat de invoering van de wet Arbeidsmarkt in balans in 2020 ongemerkt voorbij gaat aan Zelfstandig Professionals, hun bemiddelaars en Opdrachtgevers.

Invloed van de WAB op payrolling

Zo werken ook behoorlijk wat Zelfstandig Professionals in onder andere  IT en finance via een payroll-constructie. Een constructie die nadrukkelijk wordt geraakt door de WAB. In een eerdere blog gingen we uitgebreider in op de impact van de WAB op payrolling. Payrollen krijgt in de nieuwe wet een duidelijk andere status dan uitzendwerk. De uitzend-cao is niet langer van toepassing en in essentie komt het erop neer dat de payroller dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden krijgt als het eigen personeel van de inhurende partij.

Gaat de wet Arbeidsmarkt in balans werken?

Gaan we behalve de aanpassingen rond payrolling meer merken van de wet? Gaan we bijvoorbeeld echt een verschuiving zien van flexibele arbeidsvormen naar vaste contracten voor onbepaalde tijd? Dat is iets waar veel Kamerleden en HR professionals serieuze twijfels bij hebben. De wet grijpt in op een specifiek punt: vaste, langlopende dienstverbanden worden iets aantrekkelijker. Tegelijkertijd blijft de inhuur van flexibele krachten voor veel Opdrachtgevers het meest aantrekkelijk, alleen worden specifieke vormen – onder andere payrollen – door de WAB beknot. Deskundigen voorzien daarom in veel gevallen niet zozeer een verschuiving van flexibel werk naar vaste dienstverbanden, maar van bijvoorbeeld payrollconstructies naar minder gereguleerde ZZP- en freelance-contracten. Men spreekt in dit verband nogal eens over het waterbed-effect van de wet Arbeidsmarkt in balans.

Meer weten over de WAB en andere wetswijzigingen?

De wet Arbeidsmarkt in balans is een van de vele actuele wetswijzigingen in de arbeidsmarkt. Recent bespraken we hier bijvoorbeeld ook al de wijzigingen rondom de zelfstandigenverklaring en de webmodule. Al die wijzigingen maken het tijdelijk inhuren van professionals er niet eenvoudiger op. Juist dan is het fijn om advies te krijgen over de impact van alle nieuwe wetgeving.

Bij HeadFirst leggen we wat dat betreft de lat hoog. We zien het als onze plicht om Zelfstandig Professionals en opdrachtgevers constant up-to-date te houden over de laatste stelselwijzigingen. Daarom hebben we de gevolgen van de WAB voor de arbeidsmarkt – met de focus op externe inhuur – voor jou op een rij gezet. Download gratis onze WAB whitepaper: inclusief alle WAB-wijzigingen en -risico’s!

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.