Investeringen zzp’ers in training en opleiding onder druk

Investeringen zzp’ers in training en opleiding onder druk

De coalitie wil bezuinigen op de fiscale voordelen voor zelfstandig ondernemers. De berichtgeving in verschillende media dat de zzp’er wel eens zwaarder belast zou kunnen worden met ingang van 2015 geeft veel beroering onder de zzp’ers. De besprekingen rond deze bezuinigingen worden na het reces hervat. Ondertussen staat het lijdend onderwerp, de zzp´er, al meer en meer onder druk doordat hun tarieven lager worden en het aantal opdrachten terugloopt. Door de crisis heeft de gemiddelde zzp’er 2,7 procent minder te besteden gehad in 2012, aldus het CBS. Zij gingen er van alle inkomensgroepen het meest op achteruit. Minister Dijsselbloem van Financiën reageerde op deze cijfers. Hij ziet in dat zzp’ers kwetsbaar zijn, temeer zij geen ‘vaste uren hebben en volstrekt afhankelijk zijn van opdrachten’.

Door de terugloop in inkomsten heeft de zzp’er ook minder geld om opleidingen te volgen en bestaat de kans dat hij in een neerwaartse spiraal komt. In de huidige flexibele arbeidsmarkt overstijgt het aanbod de vraag en verschuift de vraag van generalisten naar specialisten. Specialistische kennis en ervaring nemen in belang toe en het is dus belangrijker dan ooit tevoren voor zzp’ers de eigen marktwaarde te vergroten en daarmee de kans op interessante opdrachten te verhogen.

Profileren en onderscheiden
Zichzelf goed kunnen profileren en onderscheiden is gezien deze ontwikkelingen van levensbelang voor de zzp’er. Een combinatie van soft skills en certificering van vakkennis is noodzakelijk; voor veel bedrijven geldt certificering als onafhankelijk bewijs van de expertise en de vaardigheden die zijn opgedaan. Voor de jonge zzp’ers, die direct uit de schoolbanken komen is additionele certificering al helemaal van belang, het is immers het enige bewijs van hun skills.

Bij de hard skills opleidingen worden certificeringen afgegeven, waarmee de zzp’er de juiste papieren op zak heeft om aan nieuwe opdrachten te komen. Maar ook de soft skills trainingen, waarbij vaak geen certificering wordt afgegeven, mogen niet ontbreken in het opleidingenscala. Denk bijvoorbeeld aan trainingen die focussen op het profileren van de zzp’er in de markt, oftewel personal branding. Maar bijvoorbeeld ook trainen in het voeren van intakegesprekken kan de zzp’er helpen. Je kunt je kans op een opdracht er simpelweg mee vergroten.

 Toetsen en doorontwikkelen
Nu zzp’ers minder geld te besteden hebben aan hun opleiding is de keuze voor de te volgen opleidingen des te belangrijker geworden. Welke specialistische kennis en welke andere vaardigheden zijn onontbeerlijk? Het is verstandig eerst te toetsen waar het aan ontbreekt in je vaardigheden. Verschillende partijen bieden hier online tools voor aan. Weet je waar het precies aan schort, dan kan je gerichter zoeken naar hard skills opleidingen en soft skills trainingen.

Blijven toetsen en doorontwikkelen op deze soft- en hard skills is juist nu belangrijk om aan de felbegeerde interessante opdrachten te komen. Door teruglopende inkomsten zal investeren hierin voor veel zzp’ers niet de voor de hand liggende keuze zijn. De zzp’ers die anticyclisch durven te investeren, zullen uiteindelijk dan ook beloond worden.

 

Bart van der Geest