Het Kadaster actief met nieuwe technologieën

Het Kadaster actief met nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën vinden steeds meer hun weg binnen organisaties. Door techniek en innovatie te vertalen naar toekomstbestendige en mensgerichte oplossingen. Met als doel ambities en doelen te realiseren.

In het veld bevinden zich al veel gepassioneerde professionals die er mede voor zorgen dat organisaties klaar zijn voor de toekomst. Eén van deze professionals is Koen Huisstede. Als enterprise architect onderzoekt hij de impact van mogelijke nieuwe technologieën bij het Kadaster. Nieuwe technologieën kunnen relevant zijn voor de organisatie en het Kadaster zet deze ook graag in mits het natuurlijk verantwoord is.

Het Kadaster experimenteert al volop met kunstmatige intelligentie. “Het Kadaster heeft veel informatie over de vastgoedmarkt. Gecombineerd met informatie van externe partijen biedt inzichten. Deze informatievoorziening faciliteert het Kadaster al jaren. Het verschil met kunstmatige intelligentie is dat de inzichten steeds geavanceerder worden. De hoeveelheid data neemt toe, oftewel big data, waardoor data-analyse transformeert naar data science. Vervolgens voeg je hier cognitieve systemen aan toe om voorspelbare modellen te maken”, aldus Huisstede.

“De techniek blockchain is echt een ander paradigma.”
– Koen Huisstede, enterprise architect

De uitvoering van blockchain staat iets verder op de tijdlijn. Volgens Huisstede is het vooral belangrijk om na te gaan wat deze ontwikkeling voor de vastgoedmarkt betekent. “Blockchain is nog volwassen aan het worden. Ik denk dat tussen de één en drie jaar de eerste productiewaardige blockchain oplossing wordt opgenomen in het primaire proces”, aldus Huisstede. Omdat de verwachting is dat blockchain veel nieuwe kansen biedt zijn wij volop aan het experimenteren en onderzoeken waar wij de techniek kunnen inzetten en tegen welke technische, juridische en governance vraagstukken wij dan aanlopen.

Het valt Huisstede op dat momenteel voornamelijk blockchain startups zich met de techniek bezighouden. Huisstede: “Ik kan mij voorstellen dat deze ontwikkeling de gemiddelde Zelfstandig Professional nog niet direct raakt. Blockchain is een fundamenteel ander paradigma en het is echt een overstap als jij je wilt specialiseren in deze techniek.” Doordat het een erg jong vakgebied is, moeten professionals zich vooral inlezen en staat ‘learning on the job’ voorop. Zo is er nog geen passende opleiding voor de rol van bijvoorbeeld een blockchain specialist.

Voor kunstmatige intelligentie ligt dit volgens Huisstede anders: “Ik vind dat een professional de mogelijkheden van analytics en het gebruik van kunstmatige intelligentie in data-analyse moet kennen. Niet alleen om de opdrachtgever te vertellen wat het is, maar vooral wat het allemaal kan.” Het is voor elke professional belangrijk de technologische trends te kennen en er waar nodig op in te spelen. Huisstede vervolgt: “Organisaties kijken bij nieuwe ontwikkelingen snel naar mensen die kunnen helpen. De ZP-markt is in dit geval een toegankelijke markt. Dit geldt ook voor het Kadaster, waar veel Zelfstandig Professionals werken. Wanneer het Kadaster iets wil weten over een nieuwe techniek, is de drempel laag om de professional om advies te vragen.”

Hoewel het allemaal nog moeilijk te voorspellen is, denkt het Kadaster serieus na over de impact van nieuwe technologieën op de medewerkers. “Wij hopen dat het gaat leiden tot een nog flexibelere en wendbare organisatie en processen. Op die manier kunnen mensen anders worden ingezet om nog meer waarde te kunnen toevoegen. Hoe dit eruit komt te zien? Dat is enerzijds afhankelijk van wat de Zelfstandig Professional nu kan en anderzijds van de capaciteit om iets anders te gaan doen”, aldus Huisstede.

“Als er een markt in kan spelen op de bewegingen, dan is het wel de flexibelewereld van de start-ups en netwerken van ZZP’ers.”
– Koen Huisstede, enterprise architect

Over het Kadaster

Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) registreert en verstrekt het Kadaster gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daarbij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Door goede informatievoorziening wil de organisatie gegevens over de leefomgeving optimaal beschikbaar stellen voor een grote diversiteit aan klanten.

Dit artikel is gepubliceerd in ZP Facts 2, 2018: nieuwe technologieën.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.