Liever coach dan opleiding

Liever coach dan opleiding

Volgens onderzoek van Unique willen werknemers voor hun persoonlijke ontwikkeling liever begeleiding door een coach dan dat ze een opleiding volgen. Meer dan een derde van de respondenten (38%) zegt begeleiding door een interne coach te willen en meer dan de helft van de werknemers geeft aan dat begeleiding door een coach bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van een werkgever. Dit resultaat is onder meer te verklaren door de instelling van de jongste generaties Y en Z. Zij vinden persoonlijke ontwikkeling belangrijk en een coach kan juist op dat vlak meerwaarde bieden. Dat geldt zowel voor een externe als een interne coach. Door feedback, reflectie en een steuntje in de rug kan de jongste generatie gemakkelijker stappen maken in de persoonlijke ontwikkeling en op de carrièreladder. Een ontwikkeling die tegelijkertijd aan de gang is, is dat de jonge werknemers steeds vaker het heft in eigen handen nemen en zelfstandig professional worden. Maar waar haal je als zelfstandig ondernemer zo’n coach vandaan?

Aan de zijde van de generatie babyboomers en net daaronder bestaat de behoefte om actief te blijven op de arbeidsmarkt, terwijl de praktijk uitwijst dat werknemers gemiddeld met 63 jaar al de arbeidsmarkt verlaten, meestal gedwongen. Medewerkers die wel doorwerken, blijven vaak zitten waar ze zitten, want switchen van baan is voor oudere medewerkers minder aantrekkelijk. Wanneer ze lang bij dezelfde werkgever blijven, is de uitdaging van het werk al vervlogen. Willen we ouderen in verband met de komende krapte op de arbeidsmarkt behouden tot 67 jaar dan zullen werkgevers meer inspanningen moeten doen om het werk ook voor deze groep aantrekkelijk te houden. De oudste generatie op de werkvloer heeft veel ervaring, kennis en de stabiliteit die nodig is om als coach te kunnen worden ingezet. Optreden als coach kan meerwaarde brengen voor de ondernemer en daarmee voor de hele organisatie, niet alleen door de overdracht van kennis en ervaring, maar ook doordat het de ouderen weer motiveert.

Daarom vind ik het zo belangrijk je niet alleen blind te staren op de ontwikkeling van de young professionals, maar ook met een frisse blik te kijken naar het potentieel van de oudere professionals. Wij brengen beide generaties bij elkaar door middel van het opzetten van een gildesysteem, waarbij iedere young professional gekoppeld wordt aan een oudere professional. Hierdoor komt de ontwikkeling van de jongste generatie in een stroomversnelling en wordt de oude professional niet afgedankt. Deze kruisbestuiving zal zeer waardevol blijken voor menig organisatie.

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.