Nieuw recordaantal ondernemingen lost schaarsteprobleem niet op

Nieuw recordaantal ondernemingen lost schaarsteprobleem niet op

Goed nieuws voor de flexibele arbeidsmarkt! In de afgelopen vijf jaar werden er niet eerder zoveel starters in de eerste drie kwartalen van het jaar ingeschreven in het Handelsregister. Flevoland en Zuid-Holland laten de grootste groei van het aantal ondernemingen zien. Ook Overijssel springt eruit met 13 procent meer starters. Per saldo groeit het totaal aantal ondernemingen tussen 1 januari 2019 en 1 oktober 2019 met 4 procent tot een nieuw record van 1.980.231 ondernemingen.[1]

Zp’ers profiteren van groei aanbod

Ondanks dat het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS in september minder gunstig bleek dan een maand eerder, tornt het niet aan het totaal aantal ‘banen’ van werknemers en zelfstandigen. Deze nam in het derde kwartaal van 2019 met 21 duizend toe tot 10.686 duizend. De groei van het aantal banen ten opzichte van het voorgaande kwartaal komt daarmee op 0,2 procent . In een jaar tijd kwamen er 128 duizend banen bij, een stijging van 1,2 procent.[2]

Het grote nadeel voor menig organisatie is dat de groei van vraag en aanbod niet gelijk aan elkaar op gaat. Sinds medio 2018 meldt ongeveer een kwart van het niet-financiële bedrijfsleven in de Conjunctuurenquête Nederland een tekort aan arbeidskrachten. Ruim een kwart ervaart daarbij belemmeringen bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 maken ondernemers in de zakelijke dienstverlening hier het meest melding van. In totaal heeft 35 procent van hen een tekort aan arbeidskrachten.[3]

Vakmensen zeer gewild

Recent publiceerde UWV het rapport ‘Moeilijk vervulbare vacatures 2019’. Hieruit blijkt dat er vooral een tekort is aan mensen met specifieke kennis en vaardigheden, aantoonbaar met de juiste certificeringen en ervaring. In ruim de helft van de gevallen gaat het om beroepen waarvoor vakmensen met een middelbare beroepsopleiding worden gevraagd. Ook hoger opgeleide professionals zijn schaars (een derde van alle beroepen in dit rapport).

Volgens UWV is het tekort aan met name hoogopgeleide ict’ers voorlopig nog niet opgelost. Tot 2022 verwacht het ROA (zeer) grote knelpunten in de personeelsvoorziening voor software- en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten. Niet alleen de vraag naar ict kennis stijgt snel, het verandert ook. Organisaties zoeken professionals met een zogenoemd T-shaped profiel. Dit houdt in dat een professional diepgaande kennis van een specifiek onderwerp moet hebben (verticale lijn van de T) in combinatie met algemene skills om te verbinden met andere disciplines (horizontale lijn van de T). Voorbeelden van essentiële vaardigheden hierbij zijn empathie, stakeholdermanagement en verandervermogen.

Dit artikel is gepubliceerd in ZP Facts editie 4 2019.

[1] https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/kwart-bedrijven-ervaart-personeelstekort/

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/46/economisch-beeld-minder-gunstig

[3] https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/recordaantal-starters-in-de-eerste-drie-kwartalen-van-2019/

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.