Ondernemend karakter op een flexibele arbeidsmarkt

Ondernemend karakter op een flexibele arbeidsmarkt

Werner Liebregts is als promovendus op het onderwerp Ondernemerschap verbonden aan de Utrecht University School of Economics. Hij sprak onlangs in HeadFirst-radioprogramma HoofdZaken op online radiostation ZP Radio onder andere over zijn onderzoek naar ondernemende medewerkers en de transitie van banenmarkt naar takenmarkt.

Ondernemende medewerkers
Het onderzoek van Liebregts richt zich op de toegevoegde waarde van ondernemende werknemers voor organisaties, die naar zijn zeggen groot is. Volgens Liebregts bezitten deze werknemers, net als ZP’ers, risico nemend, innovatief en proactief werkgedrag wat van groot belang is voor de Nederlandse economie en het bedrijfsleven. Naast het belang van het aantrekken van ondernemende werkenden benadrukt Liebregts ook de waarde van het stimuleren van de ontwikkeling van deze werkenden. Hij bedoelt daarmee te zeggen dat een werkgever niet alleen ondernemend personeel moet aannemen, maar ook tijd en middelen dient te faciliteren zodat het ondernemerschap zich verder kan ontwikkelen.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt
Sebas Krijgsman en Paul van Leeuwen, presentatoren van HoofdZaken, spraken met Liebregts ook over de arbeidsmarkt, die in snel tempo flexibiliseert. Liebregts analyseerde voor zijn promotie diverse datasets, waaruit blijkt dat jongeren minder waarde hechten aan een vast contract en de voorkeur hebben voor een tijdelijk contract. De veelgenoemde reden hiervoor is dat jongeren graag de flexibiliteit behouden om te anticiperen op levensgebeurtenissen, zoals het oppakken van een studie, waar een vast contract gevoelsmatig niet op aansluit.

Daarnaast signaleert Liebregts dat er een verschuiving plaatsvindt van een banenmarkt naar een takenmarkt. De huidige banenmarkt bestaat uit banen waarin taken onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en impliciet in een arbeidsovereenkomst vermeld staan. Momenteel bewegen we naar een situatie waar deze taken steeds meer uit elkaar gehaald worden en op explicietere wijze in contracten komen te staan. Deze taken worden uitgevoerd door allerlei werkenden op de takenmarkt. In de nieuwe situatie werken werknemers en ZP’ers gezamenlijk aan losse taken binnen een organisatie.

Toekomst
Met oog op de zojuist beschreven ontwikkelingen vindt Liebregts dat het onderwijs in Nederland een meer ondernemend karakter moet krijgen. Momenteel worden studenten opgeleid voor bestaande banen, maar met de verschuiving naar een takenmarkt zullen het ondernemende aspect en vaardigheden als creativiteit en probleemoplossend- en innoverend vermogen, een prominentere rol moeten krijgen. Op de vraag wat Liebregts zelf in toekomst nog wil bereiken antwoordt hij: “Ik hoop me heel flexibel te bewegen over de takenmarkt”.

Wil je de radio-uitzending met Werner Liebregts terugluisteren? Ga naar de website van ZP Radio.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.