Onderzoek het hele palet, kies niet één stuk van de taart

Onderzoek het hele palet, kies niet één stuk van de taart

Dinsdag 18 september was het weer tijd voor Prinsjesdag, de dag dat het kabinet de miljoenennota voor 2019 presenteert. Wat staan er dit keer voor plannen in die betrekking hebben op Zelfstandig Professionals en de flexmarkt in het algemeen? Hendarin Mouselli, mede-eigenaar van VRF Advocaten, heeft het – als advocaat gespecialiseerd in flexibele arbeid – tot in de puntjes uitgezocht. In het ZP Radio programma HoofdZaken deelt zij met Sebas Krijgsman en Paul van Leeuwen haar uitgesproken mening over de knelpunten en toekomstvisie voor de zelfstandigenmarkt.

Samenhang nodig

Mouselli raakt deze week niet uitgesproken over de voorgenomen kabinetsplannen. Zo verzorgde zij dinsdag 25 september al een webinar voor de Webinar Week van Werf& en ZIPconomy. Zij gaf daarin zowel een terug- als vooruitblik op de flexmarkt gebaseerd op de Prinsjesdag van 2018. “De verzorgingsstaat is in de loop der jaren veranderd en heeft daardoor een andere dimensie gekregen”, vertelt Mouselli. Zij vervolgt: “Het is lastig dat alles – arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en pensioen – met elkaar samenhangt. Toch laat het verleden zien dat als iets wordt bedacht zonder samenhang met andere deelgebieden, er uiteindelijk vaak geconcludeerd wordt dat het niet helemaal heeft gewerkt zoals gewenst.”

Ook de visie van de regering op de flexmarkt bespreekt Mouselli: “De regering erkent in de miljoenennota dat er meer onderzocht moet worden om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken en houden. Juist omdat het zich enorm aan het ontwikkelen is.”

“Wij zijn continu bezig om het gedachtegoed van de politiek aan de samenleving op te leggen en te denken dat dit dan de oplossing is.”
Hendarin Mouselli, VRF Advocaten

Onderzoek op nummer één

Met in ons achterhoofd de veelbesproken Wet DBA, lijkt de regering wel degelijk vooronderzoek te doen. Mouselli erkent dit, maar mist de eerder genoemde samenhang. “Bij de Wet DBA is bijvoorbeeld het arbeidsrecht onbesproken. Mijn advies is daarom grondig onderzoek te doen naar het hele palet.” Een tussenperiode, zoals na afschaffing van de VAR, maakt echter dat er enige haast ontstaat en onderzoek veelal te lang duurt. Toch geeft Mouselli aan dat een onderzoek wel degelijk te realiseren is. “Ik adviseer dan ook om het onderzoek op een zo’n kort mogelijk termijn plaats te laten vinden en iedereen die relevant is voor de resultaten daarbij te betrekken. Ik vind dat je beter twee jaar kunt wachten, dan iets introduceren wat gewoonweg niet werkt.”

“Onderzoek alles eerst eens goed en herzie dan pas de arbeidsmarkt.”
Hendarin Mouselli, VRF Advocaten

Zelfstandigen laten meedenken

Het thema van Prinsjesdag was ‘Bouwen aan een hechte samenleving’, maar dat gaat niet op voor de arbeidsmarkt. “Kijkend naar deze markt is dit alles behalve een hechte samenleving. Er zijn steeds meer discussies over de type werkers en de mening dat iedereen een vast dienstverband moet hebben is veelgehoord. Daarentegen is het niet aantrekkelijk om werknemers aan te nemen.”

Dat arbeidsrecht complex is en daarmee een oplossing niet snel geboden ontkent Mouselli niet. Zij doet daarom een voorstel voor wat de regering in de tussentijd kan doen. “Met betrekking tot de zelfstandigen denk ik dat er een keurmerk – aan de hand van de huidige wettelijke kaders – ontwikkeld kan worden. Dit geeft Opdrachtgevers en Zelfstandig Professionals handvatten en zekerheid. De ontwikkeling daarvan moet niet alleen aan de regering zijn, ook de markt en Opdrachtgevers moeten mee willen doen.”

“Ik wil zelfstandigen oproepen om zijn krachten met Opdrachtgevers te bundelen en samen mee te denken.”
Hendarin Mouselli, VRF Advocaten

Drie mankementen Wet DBA

In de miljoenennota kwam ook naar voren dat de regering schijnzelfstandigheid wil bestrijden en echte ondernemers niet in weg wil staan. Zij noemt drie elementen om de mankementen rondom de Wet DBA te herstellen; een laag tarief, de opt-out en de web module. “De regering is van mening dat een laag tarief betekent dat je in loondienst bent. Dit kan niet! Met het oog op de definitie van een arbeidsovereenkomst, kun je niet enkel op basis van tarief vaststellen dat er sprake is van een werknemer”, aldus Mouselli. “Een web module is ook leuk bedacht, maar ik opteer toch eerder voor een keurmerk. Hiermee creëer je duidelijkheid en je kunt hierop continu controleren.”

Mouselli blijft wel zeer positief over de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt “Ik geloof in flex en dat de samenleving het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Ik denk dat de arbeidsmarkt nog veel flexibeler gaat worden, voortkomend uit de digitalisering en robotisering. Werk veranderd en de hiërarchische verhouding verdwijnt.”

Beluister de volledige radio-uitzending met Hendarin Mouselli hieronder.

Bekijk op de website van ZP Radio ook eerdere uitzendingen van HoofdZaken.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.