Opting-in-regeling voor payroll: een pseudowerknemer in dienst

Opting-in-regeling voor payroll: een pseudowerknemer in dienst

Op 26 november werd bekend dat de Wet DBA opnieuw is uitgesteld. Deze zal op zijn vroegst in 2021 ingaan. In de tussentijd handhaaft de Belastingdienst echter wel op schijnzelfstandigheid bij kwaadwillende opdrachtgevers. Met als gevolg dat opdrachtgevers nu al maatregelen nemen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een andere constructie bij de inhuur van externen. Een derde partij op het gebied van payroll kan in deze situaties adviseren. Pitch Payroll speelde hierop in. Voorman Robert van Asch licht het recent gelanceerde label van HeadFirst Source Group toe in het ZP Radio programma HoofdZaken. Sebas Krijgsman en Paul van Leeuwen vragen hem honderduit over het imago van payroll, de opting-in-regeling en de toekomst.

Verzoeken vanuit de markt

Waarom starten met Pitch Payroll? Daarop heeft Van Asch een eenvoudig antwoord: “omdat de markt ernaar vraagt”. Maar payroll is een hele algemene term, waar ook salarisadministratie en HR-advies voor onder andere professionals onder valt. “Professionals die van een eigen salaris genieten én een besloten vennootschap hebben, kunnen door Pitch Payroll geholpen worden met het uit handen nemen van de salarisadministratie.” Uiteraard wordt rekening gehouden met de nieuwe AVG-regelgeving. “Wij maken gebruik van een eigen online portaal, die 100% AVG-proof is. Daardoor zijn privacygevoelige documenten goed beveiligd én 24/7 inzichtelijk”, aldus Van Asch.

“Laat je als Zelfstandig Professional niet zomaar in een payroll constructie duwen.”
Robert van Asch – Pitch Payroll

Payroll een ‘vies’ woord?

Door de jaren heen is het imago van payroll er niet beter op geworden. Van Asch ziet de overheid als de voornaamste boosdoener. “Steeds meer professionals worden – door wet- en regelgeving – in een andere arbeidsrelatie gedwongen. Neem als voorbeeld een professional die al drie jaar aan een opdracht werkt. Omdat de opdrachtgever er zeker van wil zijn dat er geen sprake is van een schijnconstructie, stuurt zij erop aan dat de professional dezelfde opdracht niet langer afrondt als zelfstandig ondernemer maar vanuit een payrollconstructie. Een veilige optie is om gebruik te maken van de opting-in-regeling. Door onbekendheid wordt hier alleen niet direct aan gedacht, terwijl deze regeling voor beide partijen voordelen kent.”

“Als Zelfstandig Professional ben jij werkgever en werknemer in één.”
Robert van Asch – Pitch Payroll

Kies voor opting-in-regeling

De opting-in-regeling wint wel aan populariteit: hoewel het in de arbeidsmarkt nog maar weinig voorkomt, stromen er wel steeds meer verzoeken binnen. Van Asch hoopt dat deze ontwikkeling doorzet en adviseert Zelfstandig Professionals hier dan ook voor te kiezen. Waarom? “Bij opting-in brengt de professional – in dit geval ook pseudowerknemer genoemd – gezamenlijke inkomsten onder bij de loonbelasting in plaats van de winst uit onderneming. Arbeidsrechtelijk komt er geen dienstbetrekking tot stand. Daarom is er geen verplichting tot vakantiebijslag, premie werknemersverzekeringen en pensioen. Pitch Payroll, oftewel de ‘pseudo werkgever’, zorgt aan het eind van het jaar voor een jaaropgave waardoor de professioneel zo min mogelijk administratie overhoudt.”

“De wetgeving komt zeer moeilijk tot stand, de strubbelingen rondom de Wet DBA zijn hier een goed voorbeeld van.”
Robert van Asch – Pitch Payroll

Naoorlogse verzorgingsstaat

Volgens Van Asch slaagt het kabinet er niet in onze arbeidsmarkt te moderniseren doordat de huidige arbeidsmarkt gefundeerd is op een verzorgingsstaat. Met het creëren van zekerheid en stabiliteit voor zowel werknemers als werkgevers het uitgangspunt. “Met nieuwe uitdagingen als automatisering, robotisering en globalisering verandert de arbeidsmarkt. Het maakt de wereld kleiner en de concurrentie groter, waardoor organisaties moeten flexibiliseren en innoveren. Op dit moment zijn er twee stromingen om de kloof tussen vast en flex te dichten. Zij die de starre bescherming van vast flexibeler willen maken en zij die juist meer lasten en plichten bij zelfstandigen willen leggen”, legt Van Asch uit.

Hij is van mening dat vast minder vast moet zijn en dat er meer erkenning en waardering moet komen voor flexwerkers en Zelfstandig Professionals. “Er is veel onzekerheid op de arbeidsmarkt en wij blijven maar aanmodderen. Het kabinet is nu aan zet”, sluit Van Asch af.

Beluister de volledige radio-uitzending met Robert van Asch over de opting-in-regeling hieronder.

Bekijk op de website van ZP Radio ook eerdere uitzendingen van HoofdZaken.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.