Pensioen zzp’ers blijft heikel punt

Pensioen zzp’ers blijft heikel punt

Het kabinet is geen stap verder gekomen tijdens het onlangs ingelaste overleg over de versobering van de pensioenopbouw voor werknemers. Maar hoe zit het met de zzp’ers? Wat betreft pensioenen is er nu vanuit de overheid, fiscaal gezien en vanuit de branchegroep nog nauwelijks iets geregeld voor Zelfstandig Professionals. Zij zijn veelal aangewezen op banksparen of een andere spaarvorm. Daarbij komt dat het huidige regeerakkoord het allemaal niet rooskleuriger maakt voor de zzp’er. In het regeerakkoord is een daling van het belastingvrije opbouwpercentage opgenomen van 2,15 naar 1,75 procent in 2015. Hierdoor kan de groeiende groep zzp’ers momenteel maar weinig pensioen opbouwen, namelijk slechts vijftig procent van hun huidige inkomen.

Vanuit de politiek moet er meer ruimte gecreëerd worden voor alternatieven en de politiek moet daarbij de randvoorwaarden scheppen. Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, deed een poging. Zij stelde een werkgroep in om met de zzp-organisaties te overleggen over een mogelijke oplossing voor het pensioenprobleem van zzp’ers. ZZP Nederland is een van deze zzp-organisaties die met de staatssecretaris gesprekken heeft gevoerd over de invoering van een eigen pensioenfonds.

Keuzevrijheid
Klijnsma denkt daarbij vooral aan een collectieve regeling waarbij zzp’ers een aanvullend pensioen opbouwen via een beleggingsconstructie. De zzp-organisaties denken meer aan flexibele inleg. Zzp’ers zijn wars van collectieven; ze willen juist hun vrijheid behouden. Een groot deel van hen heeft bewust gekozen voor het ondernemerschap en werken dus ook bewust voor eigen rekening en risico. Zelf pensioen opbouwen, of dat misschien helemaal niet doen, hoort daar ook bij. Daarom moeten dekaders die de overheid schept altijd optioneel zijn voor zzp’ers. Alleen dan hebben zij de keuze. En juist deze keuzevrijheid past de echte zzp’er.

En hoe zit het met het nabestaandenpensioen?
Waar bovendien vaak aan voorbij wordt gegaan, is dat een werknemer ook voor nabestaanden kan sparen door middel van zijn pensioen. Het nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen) dat na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling wordt uitgekeerd aan de kinderen en/of partner van de betrokken deelnemer wordt voor zelfstandigen vaak vergeten. Zzp’ers hebben ook een gezin en wanneer hun inkomsten wegvallen door overlijden is het van belang ook hiervoor een oplossing te vinden.

Paneldiscussie over pensioenen
Op 8 juli vindt er een paneldiscussie plaats over dit onderwerp. HeadFirst nodigt zzp’ers die actief zijn in de zakelijke dienstverlening uit voor deze paneldiscussie.

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.