Sabbatical? Nog even niet, testautomatiseerder

Sabbatical? Nog even niet, testautomatiseerder

Als testautomatiseerder komen er drukke tijden aan. De ‘shift left’ trend bij onze klanten vormt een enorme uitdaging.

Met de brede acceptatie van Agile en DevOps verandert ook het werk van testers enorm. Met name als testautomatiseerder sta je in het brandpunt van die veranderingen. Want steeds meer organisaties realiseren zich dat testautomatisering een kritische succesfactor is voor hun DevOps plannen.

Van waterval naar Continuous Testing

Hoewel de waterval ontwikkelaanpak zeker nog niet is uitgestorven, heeft het overgrote deel van de organisaties inmiddels Agile werken omarmd. Ook het pad naar DevOps is ingezet. Voor het testing werkveld is dit een belangrijke ontwikkeling. In de waterval benadering werd de software vaak ‘over de muur gegooid’ aan het eind van het ontwikkeltraject. En niet zelden zaten er ook letterlijk muren tussen ontwikkelaar en testers. Ze zaten in een ander deel van het gebouw, of zelfs op een andere locatie.

Met een DevOps mindset ontwikkelen organisaties een continu ontwikkelproces, waarin men voortdurend en zoveel mogelijk geautomatiseerd de development, build, test en deployment cyclus doorloopt. We noemden in een eerder blog het voorbeeld van Netflix waar de software bestaat uit honderden microservices en dagelijks zelfs duizenden wijzigingen in de productieomgeving worden doorgevoerd. Continue updates vraagt om continu testen. En niet alleen aan het eind van de ontwikkelketen, maar verspreid over alle stappen van de Software Development Life Cycle. Testen schuift steeds meer ‘naar links’, meer naar voren in het ontwikkelproces.

Een cruciale rol voor de testautomatiseerder

En daarom ben jij als testautomatiseerder de komende jaren – en daarna – hard nodig. Want het bovenstaande scenario kan niet zonder testautomatisering. Als Netflix alle dagelijkse updates handmatig zou moeten testen, zou jouw abonnement geen tientje kosten, maar een veelvoud daarvan. Het gaat er ook niet enkel om dat testcases automatisch worden uitgevoerd, ook de regie over alle testen moet worden geautomatiseerd. Welke tests zijn op een bepaald moment essentieel om te zorgen dat software wordt vrijgegeven zonder onacceptabele business risico’s? Welke tests moeten we waar in de keten inplannen?

Hier ligt nog heel veel werk. In 2018 lieten QASymphony en TechWell 173 software testers, ontwikkelaars en QA managers interviewen. Het onderzoeksrapport – ‘The Evolution of Test Automation’ – stelt dat nog maar een kwart van de bedrijven meer dan 50% van de testwerkzaamheden heeft geautomatiseerd.  Een even grote groep had een test automatiseringsgraad van minder dan 10%. Tegelijkertijd blijken de ambities groot want meer dan de helft van de bedrijven is actief met testautomatisering bezig en ruim 40% wil binnen een jaar meer dan de helft van de testactiviteiten hebben geautomatiseerd. De bulk van de huidige testautomatisering betreft overigens nog regressietesten. Andere gebieden (van load tests tot database en cross-browser testing) zijn bij veel bedrijven nog onontgonnen gebied.

Tijd voor een nieuwe stap, testautomatiseerder?

Tijd dus voor de ervaren testautomatiseerder om weer eens na te denken over de volgende carrièrestap? Maar misschien ook wel voor andere professionals om eens na te denken over een rol als testautomatiseerder. Want testen, testautomatisering en development raken steeds meer versmolten, quality assurance is een onderdeel van ontwikkeling geworden. Nuttig dus om eens een kijkje te nemen in onze actuele testopdrachten.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.