Samenwerken nog belangrijker als babyboomers met pensioen gaan

Samenwerken nog belangrijker als babyboomers met pensioen gaan

Op de werkvloer zijn nu nog drie generaties te vinden; generatie Y (geboren tussen 1975 – 1990), generatie X (1960 – 1975) en de Babyboomers (1945 – 1960). Een goede samenwerking tussen deze generaties in organisaties is een van de factoren die invloed hebben op het succes van een organisatie.

Generatie X aan de macht
We staan aan de vooravond van de grote uittocht van de Babyboomers en dat brengt een aantal veranderingen met zich mee op de werkvloer. Nu is de leiding van de meeste organisaties nog in handen van de Babyboomers. Deze generatie staat bekend om eigenschappen als resultaatgericht, hiërarchisch en in het bezit van visie en idealen. De generatie die het leiderschap straks overneemt, generatie X, heeft andere eigenschappen, zoals groot aanpassingsvermogen, procesmatig en oog voor kwaliteit.

War for talent
De switch naar een nieuwe generatie leiders zou op zich geen probleem hoeven op te leveren, ware het niet dat generatie X weinig overeenkomsten heeft met de generatie onder hen, die ze aan moeten gaan sturen. De generatiekloof op de werkvloer zou moeten afnemen met het vertrek van de oudste generatie, maar in de praktijk zal deze alleen maar groeien, aldus een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Boer & Croon onder ruim 100 topmanagers over hoogopgeleide werknemers. Nu de ‘war for talent’ dreigt uit te breken moeten organisaties hier rekening mee houden.

Kwaliteiten boven ervaring
Vanwege de overeenkomsten tussen de Babyboomers en generatie Y, die gehecht is aan vrijheid en zelfontplooiing, kunnen deze generaties prima met elkaar opschieten. De overeenkomsten liggen op het vlak van: sociale aspecten, maatschappelijke verantwoordelijkheid en een goede werk-privé balans. Aspecten waar generatie X, die straks het roer overneemt, zich niet echt in kan vinden. De jongste generatie op de werkvloer is gecharmeerd van de Babyboomgeneratie vanwege hun kennis en senioriteit. Omgekeerd herkennen de Babyboomers in generatie Y hun eigen kinderen die van dezelfde leeftijd zijn. Wanneer Y naar de generatie direct boven hen kijkt, denken ze vaker: “Dat kan ik ook”. Generatie X denkt daarentegen: “Laat eerst maar eens zien wat je kunt.” De generatie Y heeft aan dit laatste aspect geen boodschap. Leeftijd, dienstjaren, positie, status en ervaring tellen bijna niet mee. Wat in hun ogen wel telt zijn de kwaliteiten van een persoon, niet hoe hij die verworven heeft. Wat hier ook meespeelt, is dat X bang is te worden ingehaald door Y.

De meerwaarde van generatieverschil
Om de mogelijk groeiende generatiekloof te overbruggen is HeadFirst bezig een gildesysteem – gebaseerd op de relatie leermeester en gezel – op te zetten. Hierin staat kennisuitwisseling tussen de verschillende generaties centraal. Om de verschillende generaties in organisaties succesvol te laten samenwerken, moeten ze van elkaar leren, elkaar aanvullen, verwachtingspatronen waar nodig bijstellen et cetera. Op die manier is het verschil tussen generaties geen probleem meer, maar juist een meerwaarde.

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.