Schaarste drijft opdrachtduur

Schaarste drijft opdrachtduur

Door de krappe arbeidsmarkt – en de daarmee samenhangende schaarste aan professionals – lijken opdrachtgevers ervoor te kiezen professionals voor een langere periode in te huren. Waar de opdrachtduur in 2018 juist daalde naar een gemiddelde van 16 maanden, staat deze in het eerste kwartaal van 2019 weer op 17 maanden. Met het oog op recente ontwikkelingen rondom de Wet DBA –onlangs deelde minister Koolmees de nieuwe roadmap voor aangepaste wetgeving per 2021 – kan dit als zorgwekkend worden bestempeld.

In de derde voortgangsbrief aan de Tweede Kamer introduceerde minister Koolmees de zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen een opdrachtgever en Zelfstandig Professional vooraf samen afspreken dat geen arbeidsovereenkomst beoogd wordt en over de werkzaamheden dus geen loonheffing en werknemersverzekeringen afgedragen hoeft te worden. Deze verklaring, die alleen geldt bij een uurtarief boven €75,- per uur, geeft maximaal één jaar zekerheid. Dit houdt niet in dat opdrachtgevers en Zelfstandig Professionals niet langer dan een jaar kunnen samenwerken, maar voor de periode na het jaar zal gebruikgemaakt moeten worden van een webmodule. De angst die heerst is dat grote opdrachtgevers, die volledig compliant en met zo min mogelijk risico’s willen inhuren, de termijn van één jaar in de praktijk gaan hanteren als maximale inhuurtermijn. Gezien de huidige gemiddelde opdrachtduur van 17 maanden zal dat een grote impact hebben.

Veel startende ZP’ers

De Wet DBA lijkt nog niet af te schrikken om Zelfstandig Professional te worden. KVK (Kamer van Koophandel) registreerde in het eerste kwartaal van 2019 11% meer starters en 12% minder stoppers dan in het eerste kwartaal van 2018. Het aantal ondernemingen bedraagt op 1 april van dit jaar 1.929.887. Dat zijn er 5% meer dan een jaar geleden. Toen waren er 1.836.401 ondernemingen in Nederland [1]. Ook de banengroei doet het goed. De zakelijke dienstverlening telt in het eerste kwartaal van 2019 maar liefst 9.000 meer banen. Ondanks dat deze groei voornamelijk ten gunste komt aan werknemers, nam het aantal ‘banen’ – oftewel opdrachten – van zelfstandigen ook met 1.000 toe tot 2.113.000 [2].

[1Meer starters en minder stoppers in eerste kwartaal 2019 (KVK).
[2Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe (CBS).

Dit artikel is gepubliceerd in ZP Facts editie 2 2019.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.