Tips & tricks voor leidinggeven op afstand

Tips & tricks voor leidinggeven op afstand

Verplicht thuiswerken. Het zal helaas nog wel even duren. Daarnaast is de verwachting dat remote of hybride werken ook na de coronacrisis veel gebruikelijker wordt. Wat betekent dat voor jouw stijl van leidinggeven? Heb je daarin iets te ontwikkelen of te versterken? Hoe kun jij jouw team effectief leiden wanneer jullie niet fysiek bij elkaar zitten?

 

Basis van een goed individueel gesprek

Contact staat met stipt op nummer 1 om goed leiding te kunnen geven, of dat nu fysiek of op afstand is. Een effectief gespreksmodel om relatie en resultaat aan elkaar te kunnen koppelen, is het P.P.I.P.P-model. Het model is zo opgebouwd dat je toewerkt naar een inhoudelijk gesprek, wat leidt tot afspraken en een heldere procedure voor het vervolg. Vergeet niet aan het einde van het gesprek na te gaan of je elkaar goed begrepen hebt. Door de inzet van digitale meetings is het extra van belang om mogelijke ruis te minimaliseren.

 

Optimale samenwerking binnen teams

Als je in teams werkt, loop je soms tegen communicatieproblemen, onduidelijkheid, frustratie of conflicten aan. Dit kan ervoor zorgen je niet optimaal kunt samenwerken en dat je weinig goede resultaten kunt behalen. Het teamdoelmatigheidsmodel is een instrument om het functioneren van het team te onderzoeken op effectiviteit, om na te gaan op welke aspecten je kunt verbeteren en welke acties je daartoe moet ondernemen.

“Essentiële voorwaarde voor een effectief team, is dat mensen weten waarom het team bestaat, wat de opdracht is en binnen welk kader deze opdracht past binnen de organisatie.” – Bart van Roosendaal, trainer & coach IMK Opleidingen

De kracht van het model is dat het een logische volgorde wat betreft prioriteit in aandacht bevat.

  • Missie: Wat is onze bijdrage aan een groter geheel?
  • Doelen: Wat moet het resultaat van onze samenwerking zijn?
  • Taken & rollen: Welke taken zijn er te onderscheiden? Wie doet wat?
  • Werkafspraken & procedures: Wat zijn de spelregels? Hoe nemen we hier besluiten?
  • Onderlinge verhoudingen: Hoe zien we elkaar? Hoe verloopt de interactie?

 

Jouw rol als leidinggevende

Bij goed leidinggeven draait het niet alleen om het individu en het team in zijn geheel, ook jouw rol als leidinggevende dien je in deze (nieuwe) situatie onder de loep te nemen. Reflecteer jezelf op minimaal de volgende twee zaken:

  • In welke mate zet jij de drie rollen van een leidinggevende – leider, manager en/of coach – in?
  • Welke stijl van situatiegericht leidinggeven – instrueren, begeleiden, stimuleren of delegeren – hanteer jij?

Houd er altijd rekening mee dat jij jouw rol afstemt op de mens, de taak en de situatie.

“Hoe ga jij in de komende periode actief werken aan vertrouwen en samenwerking binnen je team?” – Bart van Roosendaal, trainer & coach IMK Opleidingen

 

HeadsUp-webinar ‘Leidinggeven op afstand’

Thuiswerken komt met voor- en nadelen. Zo kan het voor sommigen positief zijn dat ze hun eigen tijd kunnen indelen. Anderen kunnen het ook negatief ervaren, omdat zij het persoonlijke contact missen. Het is daarom van belang goed in beeld te hebben hoe je op afstand aan een team met verschillend sentiment leiding kunt geven. Kun je daar praktische tips & tricks bij gebruiken? Laat je dan wegwijs maken door Bart Roosendaal, trainer en coach bij IMK Opleidingen, in deze HeadsUp-webinar.

Op zoek naar verdere verdieping? Download de whitepaper: 5 meest gestelde vragen over leidinggeven op afstand of schrijf je in voor de training ‘Leiding geven op afstand’ van IMK opleidingen via onze opleidingspartner Maestro Academy en profiteer – als je Premium of Excellent bent – van korting op jouw deelname.

 

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.