Uitblijven feminisering in IT zorgt voor gemiste kansen

Uitblijven feminisering in IT zorgt voor gemiste kansen

Wetenschappers zijn het erover eens dat onze hersenhelften ieder hun eigen specialismen hebben. In onze denkprocessen helpt de linker hersenhelft ons met de logische en pragmatische zaken: taal en rekenen, details, regels en orde. De rechterhersenhelft zorgt meer voor creativiteit, innovatie, ruimtelijk inzicht en gevoel.

Denkprocessen die aan de rechter hersenhelft worden toebedeeld worden vaak als vrouwelijke eigenschappen gezien. We gebruiken beide hersenhelften, maar in het dagelijks leven en op het werk heeft bij veel mensen de linkerkant de overhand op de rechterkant. En op de werkvloer krijgen de mannelijke eigenschappen, ofwel het linker brein, vaak voorrang. Vooral in de IT.

Sinds 1970 zijn er steeds meer vrouwen toegetreden tot de arbeidsmarkt: het aantal werkzame vrouwen is de laatste veertig jaar van 1,6 miljoen naar ruim 4 miljoen gestegen. Ze werken echter nog steeds voornamelijk in typische vrouwensectoren, zoals de zorg en het onderwijs. In de IT kom je ze nauwelijks tegen. Vrouwen kiezen zelden voor een studie of carrière in de IT. Volgens VHTO, het landelijke expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, is op dit moment slechts 10 procent van het IT-personeel in Nederland vrouw.

Gemiste kans
Dat is jammer, want hiermee mist Nederland kansen. Want juist in de IT-sector zijn vrouwelijke eigenschappen, ofwel de eigenschappen van de rechterhersenhelft, steeds meer een voordeel. Bedrijven transformeren van ouderwetse lijnorganisaties naar fluïde netwerken. Grote organisaties zijn in de toekomst steeds meer opgebouwd uit kleinere eenheden die als samenstel in staat zijn snel te bewegen, te reageren en te acteren op de marktbewegingen. Eerder heb ik gerefereerd aan deze organisaties als Fuzzy Firms.

Naar verwachting zullen met deze ontwikkelingen ook de grote gelaagde IT-afdelingen binnen bedrijven verdwijnen. Deze worden vervangen door kleinere IT-afdelingen, aangevuld met specialistische kennis van zelfstandige IT-professionals. Door deze ontwikkelingen zal de focus meer komen te liggen op een integratie van de IT met de business. Dit vraagt om andere rollen en functies van IT-afdelingen en -professionals en daarmee ook een andere manier van managen. Een manier van managen die beter aansluit bij de feminiene competenties.

IT wordt zachter
Ik verwacht dat IT minder hard wordt. Degenen die zich snel en efficiënt kunnen inleven in de business en de inhoudelijke problematiek en dit kunnen vertalen naar creatieve oplossingen en innovatie worden de nieuwe IT-talenten. Competenties zoals creativiteit, samenwerken, communicatie, inlevingsvermogen, intuïtie en innoveren, traditioneel ook wel de soft skills geheten, zullen meer gevraagd worden door moderne bedrijven. Deze rollen kunnen uitermate goed worden ingevuld door mensen met een sterk ontwikkelde rechter hersenhelft. Vrouwen dus! Ik wil me dan ook hard maken voor meer genderdiversiteit in de IT.

 

Rick Kruiswijk, Directeur

Rick Kruiswijk startte zijn carrière bij Transavia, waar hij in dertien jaar alle functies binnen de ICT heeft doorlopen, van programmeur tot projectmanager. Vervolgens werd hij leidinggevende bij een toentertijd nieuw initiatief van BSO (nu ATOS) en Nedlloyd, waarna hij bij KPN de inhuur van externen heeft opgezet. Bij ING herhaalde hij deze opdracht, waarna Kruiswijk op 1 juni 1995 HeadFirst oprichtte. Tot de dag van vandaag is hij onze CEO. Met een zorgvuldig samengesteld directie- en managementteam stuurt hij de organisatie aan. Daarnaast is hij het vertrouwde gezicht van HeadFirst naar buiten.