Update over de zelfstandigenverklaring en de webmodule

Update over de zelfstandigenverklaring en de webmodule

De recente brief van Minister Koolmees gaf meer inzicht in de ontwikkelingen rondom de zelfstandigenverklaring en de webmodule. Het blijkt allemaal nogal wat voeten in de aarde te hebben. Tijd voor een update dus.

Het landelijke nieuws met betrekking tot de nieuwe wet- en regelgeving voor zelfstandigen richt zich hoofdzakelijk op de maatregelen om aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnconstructies en onderbetaling te voorkomen. Toch staat er ook veel te gebeuren voor de zelfstandigen met hogere tarieven, zoals freelance IT’ers en consultants. Voor hen zijn onder andere de aangekondigde zelfstandigenverklaring en de ontwikkeling van de webmodule relevant.

Status van de webmodule

Om maar te beginnen met die webmodule. Die is ervoor bedoeld om Opdrachtgevers en Zelfstandig Professionals eenvoudig helderheid te geven over de aard van hun arbeidsrelatie. Aan de hand van antwoorden op een vragenlijst wordt vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van ‘werken buiten dienstbetrekking’ en in dat geval geeft de webmodule direct een zogenaamde opdrachtgeversverklaring af. Die verklaring bevestigt dat geen sprake is van een dienstverband met de bijbehorende verplichtingen.

Zoals we binnen de IT echter al wisten, betekent een webapplicatie die eenvoudig is voor de gebruiker niet op voorhand dat ook de ontwikkeling ervan eenvoudig is. De kamerbrief bevestigt dit. Het blijkt een behoorlijke worsteling om tot een vragenlijst te komen ‘met zo min mogelijk vragen, die zo vaak mogelijk zekerheid geeft en een zo klein mogelijke foutmarge heeft’. Duizenden Opdrachtgevers zijn gevraagd de huidige vragenset te testen door de lijst in te vullen. Dat moet input geven om de webmodule definitief vorm te geven. Na de zomer horen we meer over de tijdlijn ervan. Dat we de aanvankelijk geplande invoerdatum van 1 januari 2020 niet gaan halen is overigens al bevestigd door staatssecretaris Snel.

De zelfstandigenverklaring als invulling van de op-out

De brief van het kabinet geeft ook meer inzicht in de plannen rond de zogenaamde zelfstandigenverklaring. Met die verklaring wordt invulling gegeven aan de in het regeerakkoord aangekondigde op-out regeling voor Zelfstandig Professionals met hogere uurtarieven. De zelfstandigenverklaring is een overeenkomst tussen de Zelfstandig Professional en de Opdrachtgever waarin ze bevestigen dat de professional inderdaad als zelfstandige werkt. De verklaring voorkomt naheffingen van loonheffingen en werknemersverzekeringen, maar ook zorgt deze ervoor dat een deel van het arbeidsrecht, pensioenregelingen en cao’s niet van toepassing zijn. Daarmee gaat de zelfstandigenverklaring een stapje verder dan de aanvankelijke opt-out.

De zelfstandigenverklaring kan worden gebruikt bij uurtarieven boven de 75 euro en voor opdrachten die korter lopen dan een jaar. Ook moet de Zelfstandig Professional zijn ingeschreven bij de KvK. Omdat onder andere in de IT ook uurtarieven onder de 75 euro worden afgesproken en opdrachten regelmatig langer duren dan een jaar, zal de geplande webmodule waarschijnlijk een belangrijk instrument worden binnen de freelance IT markt.

HeadFirst houdt je op de hoogte

Deze derde voortgangsbrief bevestigt nog maar eens dat het lastig is om nieuwe wetgeving te ontwikkelen die de ‘onderkant’ van de ZZP markt voldoende beschermt maar tegelijkertijd geen drempels opwerpt voor vrijwillige Zelfstandig Professional. HeadFirst volgt de ontwikkelingen op de voet en neemt actief deel aan de discussies erover. Ook zorgen we ervoor dat de laatste ontwikkelingen worden meegenomen in onze dienstverlening naar zowel Opdrachtgevers als Zelfstandig Professionals. Ook op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen rondom de vervanging van de Wet DBA? Schrijf je in bij HeadFirst of volg onze updates op LinkedIn.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.