Vrouwen beter af op flexibele arbeidsmarkt

Vrouwen beter af op flexibele arbeidsmarkt

We blijven ons levenlang leren, dat start op de kleuterschool en gaat tot ver in onze carrière door. Vrouwen liepen op dit gebied door de eeuwen heen achter op de mannen. Maar daarin is een kentering zichtbaar. Meisjes presteren beter bij CITO-toetsen, bij pubers zijn het de meisjes die de beste cijfers halen, universiteiten worden bevolkt door een meerderheid van jonge vrouwen en volgens een aantal zakenvrouwen bestaat het glazen plafond helemaal niet meer. Marike Stellinga schreef er een boek over: De mythe van het glazen plafond. Bravo voor de vrouw, maar ik vraag me af hoe vrouwen het doen als zelfstandig professional? Worden er ook meer vrouwen zzp’er, of is daar nog het oude adagium dat ondernemen iets voor mannen is van kracht?

Ik kan me voorstellen dat vrouwen in een kenniswereld die flexibiliseert beter af zijn. In het traditionele arbeidsmodel waren medewerkers gebaat bij haantjes gedrag. Een bedrijf is net een kerstboom, slechts enkelen bereiken de top. Bij deze route door de traditionele organisatiestructuur komen eigenschappen die aan mannen worden toegekend van pas, zoals competitiedrang, overwicht en wilskracht. Wie het beste op deze punten scoort, komt het meest waarschijnlijk hoog in de boom terecht en ontvangt individuele bonussen, handdrukken en veel waardering van zowel mannen als vrouwen.

Maar de flexibele arbeidsmarkt zou wel eens de definitieve kentering van de seksen op de arbeidsmarkt kunnen betekenen. Want wat nu als we gaan werken in meer horizontale modellen? Hybride modellen waar teams van zelfstandig professionals of individuen gemakkelijk op kunnen aansluiten. Bij zulke modellen zijn eigenschappen die vooral aan vrouwen worden toegekend juist handig. Ik denk daarbij aan skills als samenwerken, bruggen bouwen, goed communiceren en creativiteit. Grappig genoeg ook wel ‘soft’ skills genoemd. In het boek The Fuzzy Firm worden deze skills genoemd als voorwaarde om succesvol te kunnen zijn op de flexibele arbeidsmarkt.

Een voorbeeld van een vrouw die succesvol is en door het glazen plafond is geschoten, is prof. dr. Annemieke Roobeek. Als lid van verschillende raden van bestuur heeft zij een belangrijke adviserende rol in het Nederlandse bedrijfsleven. In deze videoboodschap adviseert Roobeek dat bij zo’n hybride of ‘fuzzy’ organisatiestructuur zaken ook anders gemanaged moeten worden. Netwerkende zelfstandig professionals werken in teams aan de meest complexe opdrachten. Kan het ontvangende management deze flexibele teams, die bij hen ‘te gast’ zijn, goed aansturen zodat ze soepel samenwerken met andere professionals, dan wordt de complexe klus succesvol afgerond. Dit is volgens Roobeek niet mogelijk met het traditionele masculiene top-down management, maar wel met het horizontale netwerkleiderschap. Iets wat ik ten zeerste onderken.

http://www.hrbase.nl/profiles/blogs/vrouwen-beter-af-op-flexibele-arbeidsmarkt

Rick Kruiswijk, Directeur

Rick Kruiswijk startte zijn carrière bij Transavia, waar hij in dertien jaar alle functies binnen de ICT heeft doorlopen, van programmeur tot projectmanager. Vervolgens werd hij leidinggevende bij een toentertijd nieuw initiatief van BSO (nu ATOS) en Nedlloyd, waarna hij bij KPN de inhuur van externen heeft opgezet. Bij ING herhaalde hij deze opdracht, waarna Kruiswijk op 1 juni 1995 HeadFirst oprichtte. Tot de dag van vandaag is hij onze CEO. Met een zorgvuldig samengesteld directie- en managementteam stuurt hij de organisatie aan. Daarnaast is hij het vertrouwde gezicht van HeadFirst naar buiten.