WAB: wet administratieve balans?

WAB: wet administratieve balans?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in feite een verzameling maatregelen die op verschillende punten de salarisadministrateur gaat raken. Met de WAB probeert de regering invulling te geven aan een afspraak uit het regeerakkoord. Zij wil een nieuwe balans aanbrengen tussen flexwerk en vaste contracten. Alhoewel ik begrip heb voor de verschillende onderdelen uit de wet, zoek ik nog wel naar de juiste balans in de administratieve lasten voor de salarisadministrateur als gevolg van de nieuwe opzet van de WW-premie.

Sectorale WW-premie vervalt

De sectorale WW-premie komt te vervallen. In plaats daarvan wordt de premie afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. Zit daar een risico in, dat de werknemer op enig moment aanspraak gaat maken op een WW-uitkering, dan is de hoge premie verschuldigd. Is dat risico beperkt, dan moet de lage premie worden berekend. In de basis is dat onderscheid wel duidelijk. Is er sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, met vaste arbeidsomvang voor onbepaalde tijd, dan valt deze werknemer onder de lage premie.

Het wordt ‘leuk’ wanneer je de details induikt. Uitkeringen voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en zwangerschap vallen altijd onder de lage WW-premie. Worden dergelijke uitkeringen betaald via de werkgever, dan blijft dat tegen het lage WW-percentage, ook al valt de werknemer onder het hoge percentage. Complexer wordt het wanneer de werkgever ook gedeeltelijk nog een loonbetaling doet. Dan zijn zowel het hoge als het lage WW-percentage op de werknemer van toepassing.

Een andere situatie betreft de werknemer jonger dan 21 jaar, laten we zeggen de scholieren met een bijbaantje. Daar geldt een urennorm per aangiftetijdvak om onder het lage WW-percentage te vallen. Met twee weken vakantiewerk ga je al over de urennorm heen, tenzij je die twee weken in twee aangiftetijdvakken laat vallen.

Herziening zonder correcties

Een nieuw fenomeen wordt ‘herziening’. Wanneer een werknemer onder de lage WW-premie achteraf gezien alsnog tegen de hoge WW-premie berekend moet worden, dan is er sprake van een  herziening. Denk bijvoorbeeld aan ontslag in de proeftijd, maar er zijn meer situaties. Herzien is iets anders dan corrigeren, want een correctie is het herstellen van een fout. Je gaat straks dus nieuwe cijfers krijgen over loontijdvakken, zonder dat je correcties hebt gemaakt.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die het vak van de salarisadministrateur gaan raken. Leeftijdsdrempels, urennormen, combinaties van hoge en lage WW-premie, correcties die herzieningen zijn, etc. Natuurlijk zullen de leveranciers van de salarissystemen hun gebruikers hierin gaan ondersteunen. De administrateur moet het echter wel uit kunnen leggen aan de financiële afdeling of de accountant die je verblijdt met een bezoek. Eén ding is duidelijk: daar waar de overheid een balans probeert aan te brengen, raakt de administrateur uit balans…

Auteurs
Bovenstaande blog, de tweede in een reeks van drie, is samen met met Jouke Sjaardema van Unit4 geschreven.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.