WAB-wijzigingen op een rij

WAB-wijzigingen op een rij

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. De bedoeling van de wetgever is om de verschillen tussen flexibel en vast werk kleiner te maken en bovenal te stimuleren dat werkgevers hun werknemers sneller in vaste dienst nemen. We zetten de gevolgen van de WAB voor de arbeidsmarkt – met de focus op externe inhuur – voor u op een rij.

Transitievergoeding vanaf dag 1

Met ingang van 1 januari 2020 hebben alle werknemers vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst – vast, tijdelijk, uitzend of payrolling – recht op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever. De opbouw van de transitievergoeding wordt gelijk voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd en duur van het dienstverband.

Ontslag

Er komt een nieuwe ontslaggrond bij: de cumulatiegrond (i-grond). Hierdoor kunnen werkgevers meerdere ontslaggronden combineren, zodat twee onvoldragen gronden samen toch een redelijke ontslaggrond kunnen opleveren. Een arbeidsovereenkomst via de rechter ontbinden kan dus makkelijker worden. Daar staat tegenover dat de rechter wel de mogelijkheid heeft bij de i-grond een 50% hogere transitievergoeding toe te kennen aan de werknemer.

Oproepovereenkomsten

De oproepovereenkomst krijgt een eigen wettelijke definitie. Oproepkrachten krijgen meer rechten. Bij voortzetting van een oproepovereenkomst na twaalf maanden, is de werkgever verplicht de oproepkracht een aanbod te doen voor minimaal het gemiddelde aantal in de voorgaande twaalf maanden gewerkte uren. Oproepen moet uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. Werkgevers zijn verplicht op de loonstrook te vermelden dat sprake is van een oproepovereenkomst.

WW-premie

De sectorpremie voor de WW vervalt en wordt vervangen door een hoog en laag premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Voor werknemers met een vast contract (schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een vaste arbeidsomvang) geldt het lage percentage, voor tijdelijke arbeidskrachten geldt de hogere premie (5% hoger dan lage percentage).

Ketenregeling verruimd

De ketenregeling wordt verruimd; er kunnen straks maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in maximaal drie jaar (nu twee jaar) worden aangegaan voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Er geldt geen overgangsrecht, waardoor de nieuwe ketenregeling direct gaat gelden voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten die na de inwerkingtreding van de WAB eindigen. Wel blijven afwijkingen in het voordeel van de werknemer na 1 januari 2020 van kracht, als die afwijkingen zijn neergelegd in een cao.

* De Whk-premie is werkgevers- en sectorafhankelijk en is mede gebaseerd op het verzuim van de werkgever. Relevant in het licht van de WAB: uitzendbureaus worden voor de Whk-premie ingedeeld in sector 52 (gemiddeld 6%), terwijl payrollondernemingen worden ingedeeld in sector 45 (gemiddeld 1,25%).

Wat gaat de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020 voor jou betekenen met het oog op de externe inhuur van professionals? Download gratis onze WAB whitepaper: inclusief alle WAB-wijzigingen en -risico’s!

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.