Wat wordt besproken in de (lege) Haagse wandelgangen?

Wat wordt besproken in de (lege) Haagse wandelgangen?

Op woensdag 22 april organiseerde HeadFirst Group, in samenwerking met ONL voor Ondernemers een webinar voor zelfstandig professionals. ONL voorman en oprichter Hans Biesheuvel nam de luisteraars mee in de Haagse realiteit ten tijde van de coronacrisis.

Biesheuvel deelde actualiteiten rondom de recent door het kabinet gelanceerde steunpakket en overheidsmaatregelen. Doordat ONL in goed contact staat met ministers, staatssecretarissen, Kamerleden en de ambtelijke top, kan Biesheuvel meepraten en -denken over deze maatregelen. “Desalniettemin zijn de aankondigingen van het kabinet tijdens de persconferentie op 21 april een dreun voor het bedrijfsleven en ondernemers. De intelligente lock-down zal duren tot 20 mei en plannen voor de ‘anderhalve-meter-economie’ worden nog even aan de kant geschoven.”

Tien voorstellen aan het kabinet en het kickstartplan voor de economie
Om enig vertrouwen in de economie te herstellen en ondernemers meer toekomstperspectief te bieden heeft ONL tien voorstellen neergelegd bij het kabinet. “Bedrijven en ondernemers moeten per direct geholpen worden. We hopen dat deze voorstellen ondernemers ervan weerhoudt om in paniek faillissement aan te vragen. Liquiditeitssteun heeft hierbij de prioriteit. Ik ben hard bezig om hier verdere politieke steun voor te vinden.” Niet alleen liquiditeitssteun wordt door ONL benoemd, ook een aanpassing van de transitievergoeding en het opschorten van de WW-premie voor flexibele contracten zijn in het lijstje terug te vinden.

Naast de tien voorstellen werkt ONL de komende weken, samen met partners en ondernemers, aan een kickstartplan voor de economie. “Ik merk dat ondernemers staan te trappelen om samen goede ideeën te genereren. Ik doe dan ook een oproep aan alle ondernemers om mee te denken en met ideeën te komen: waar liggen kansen om straks weer een inhaalslag te maken en hoe gaan we weer geld verdienen?” Biesheuvel heeft over dit kickstartplan contact gehad met premier Rutte en zullen elkaar weer ontmoeten, zodra het kickstartplan af is.

Hoe ondergaat het de zelfstandig professionals?
Tijdens de webinar werden een aantal stellingen voorgelegd. Op de vraag ‘Zijn er door de coronacrisis opdrachten bijvoorbeeld eerder beëindigd?’ gaf 29% van de deelnemers het antwoord dat hun opdracht eerder is beëindigd door toedoen van de crisis. Aan de andere kant gaf ook 29% aan nog een opdracht te hebben en evenveel uren te werken als voor de coronacrisis. Gemiddeld een vijfde heeft nog wel een opdracht, maar met tijdelijke afwijkende afspraken met de opdrachtgever. Denk dan ook minder uren of een lager tarief.

Over de vraag ‘Wordt er al gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid?’ was minder verdeeldheid. Maar liefst 63% van de deelnemers gaf aan te verwachten voor 1 juni geen gebruik te maken van de steunmaatregelen van de overheid. Slechts 15% maakt gebruik van de regelingen en 13% voorziet voor 1 juni hier gebruik van te moeten maken. Volgens Biesheuvel heeft dit te maken met de hoeveelheid en de aard van de maatregelen. “Uit eigen onderzoek is gebleken dat het voor veel bedrijven en ondernemers niet gemakkelijk is hun weg te vinden. Daarnaast zijn de steunmaatregelen echt noodmaatregelen. Wij pleiten in onze tien voorstellen dan ook om de maatregelen langer beschikbaar te maken én een verdere verruiming van de criteria. Ik weet dat minister Koolmees erover nadenkt. Nu is het zaak dat hij hier daadwerkelijk naar gaat handelen.”

Q&A
Tot slot was er ruimte voor een interactief dialoog tussen de zelfstandig professionals en Biesheuvel. Er werden uiteenlopende vragen gesteld over onder andere het naar voren halen van overheidsprojecten en de voortslepende discussie over de Wet DBA. Biesheuvel: “Er ligt een verzoek bij de overheid om bepaalde projecten, zoals infrastructurele plannen en het digitaliseren van het MKB, naar voren te halen.” Wat betreft de wet DBA is Biesheuvel druk in gesprek met staatssecretaris Vijlbrief (Financiën). “Ik verwacht snel meer helderheid te kunnen geven. Verder merk ik op dat er momenteel geen draagvlak is in de Tweede Kamer om te discussiëren over veranderingen in de wet.”

Aankondiging tweede webinar!
HeadFirst Group organiseert op 13 mei 2020 om 15.00 uur een soortgelijke webinar, maar dan voor Leveranciers van professionals. Aanmelden kan via deze link.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.