“We moeten nu haast maken met de wet- en regelgeving en helderheid in gezagsrelatie”

“We moeten nu haast maken met de wet- en regelgeving en helderheid in gezagsrelatie”

Vorige week spraken Sebas Krijgsman en Paul van Leeuwen met VVD-Kamerlid en de nieuwe woordvoerder Arbeidsmarkt, Social Zaken en Werkgelegenheid, Dennis Wiersma. Hij is eenendertig lentes jong en brengt daarmee verjonging in de Nederlandse politiek. Ten tijde van de opkomst van Pim Fortuyn raakte Wiersma geïnteresseerd in politiek. Hij vindt het vooral belangrijk om als politicus verantwoordelijkheid te nemen en niet weg te lopen als het moeilijk wordt. Daarnaast is hij zelf ZP’er geweest. De inzichten die hij in deze periode heeft opgedaan kan hij goed gebruiken in zijn werk als Kamerlid.

Nieuw regeerakkoord
Als voormalig ZP’er snapt Wiersma dat onduidelijkheid rondom zaken, en dan nu voornamelijk de Wet DBA, erg vervelend is. Met de nieuwe plannen omtrent de wet blijkt nog steeds veel onrust, maar Wiersma is blij aan te kunnen geven dat dit geluid nu is opgevangen in de politiek: “Er zijn in het regeerakkoord criteria opgesteld die toepasbaar zijn op de hele groep zelfstandigen. Het is belangrijk dat de wet filtert of mensen daadwerkelijk ZP’er zijn of dat ze door Opdrachtgevers in een hoek gedreven worden en verplicht worden om zelfstandige te worden.”

Volgens Wiersma kan je erachter komen of ondernemers echte ZP’ers zijn door te vragen welke werkzaamheden de professional doet en welk tarief daarbij hoort. “Als er een heel laag tarief wordt uitbetaald voor werkzaamheden die bij de core business van het bedrijf horen en de professional geeft ook nog eens aan dat hij daarvoor in dienst van dat bedrijf was, dan ben je eigenlijk geen ZP’er”, aldus Wiersma. “Met het regeerakkoord gaan we bepaalde zaken ophelderen door bijvoorbeeld een minimum tarief vast te stellen. De minimum ondergrens van een uurtarief van €18,- is hierbij het belangrijkste criterium”.

Haast om onrust op te lossen
De onrust van de Wet DBA maakt duidelijk dat de nieuwe plannen goed en zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Wiersma geeft aan dat het sneller kan en moet dan de eerder genoemde termijn van 2020: “Er is lang genoeg onduidelijkheid geweest. We moeten nu haast maken met de wet- en regelgeving en helderheid in gezagsrelatie, zodat er per 1 januari 2019 meer duidelijkheid is dan nu.” De politiek gaat de wet niet alleen invulling geven. Met mooie woorden zegt Wiersma dat de nieuwe wet niet voor, maar van de ZP’ers moet zijn. Om daarvoor te zorgen gaat de politiek met zzp-belangenorganisaties in gesprek.

Tijd van de eigenwijze mensen
Wiersma vindt het interessant om als nieuw Kamerlid vorm te geven aan de arbeidsmarkt. “Werk bepaalt een groot deel van je leven(sgeluk) en daarover meedenken is spannend”, aldus Wiersma. Een trend die hij ziet ontstaan is dat de vraag naar mensen en het aanbod ervan momenteel niet overeenkomt. Het is vaak lastig om vraag en aanbod samen te brengen. Wiersma wil in 2018 meer aandacht geven aan mensen in Nederland die werkzoekend zijn: “Er is krapte op de arbeidsmarkt, maar er staan nog steeds ruim een miljoen mensen langs de kant en die moeten we bij elkaar gaan brengen. We hebben iedereen nodig en het is de tijd van de creatieve manieren om mensen aan banen te helpen.”

Opleidingen worden volgens Wiersma vaak vrij traditioneel ingestoken: “Je werkt toe naar een baan voor de toekomst en dat was vroeger alleen een vaste baan, maar ondernemerschap is dat nu ook. Daar moeten opleidingen meer op inspelen.” Hij ziet een leven lang leren niet als een leven lang in de schoolbanken zitten, maar ook uitzoeken wat jij nodig hebt om jouw droom waar te maken. Door bijvoorbeeld één dag in de week als ZP’er te werken, kun je onderzoeken of ondernemen iets voor je is. Wiersma noemt het de tijd van de eigenwijze mensen waarin steeds meer mensen meewerken aan verbeteringen door middel van ondernemerschap. Met deze wetenschap zegt Wiersma toe dat de politiek in 2018 goed gaat kijken naar zzp- en ondernemerschap en hoe zij de regelgeving goed vorm gaan geven.

Wil je het radio interview met Dennis Wiersma terugluisteren? Ga naar ZP Radio.nl.

Esmée Ouwehand, Marketing & communicatie medewerker

Esmée Ouwehand (1992) is sinds 2016 werkzaam bij HeadFirst. Nadat zij haar hbo-diploma Communicatie behaalde is zij o.a. werkzaam geweest als ZP’er waarbij zij aan verschillende communicatieprojecten heeft gewerkt. Ouwehand is werkzaam als medewerker marketing en communicatie binnen HeadFirst. Van hieruit is zij verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van onze organisatie.