“Wet DBA moest zo snel mogelijk van tafel”

“Wet DBA moest zo snel mogelijk van tafel”

Voor de vierde keer in drie jaar tijd mochten Sebas Krijgsman en Paul van Leeuwen de oprichter van Ondernemend Nederland (ONL) het hemd van het lijf vragen. Zij ontvingen Hans Biesheuvel voor het programma HoofdZaken van HeadFirst in de studio van ZP Radio. Ze spraken met hem over de invloed van ONL op de nieuwe plannen van het kabinet en welke koers hij in de toekomst wil varen.

Draagvlak
Meer dan 93% van de Nederlandse bedrijven behoort tot het midden-en kleinbedrijf, waar ook zelfstandig professionals toe behoren. ONL wil de stem van deze ondernemers laten horen. Enerzijds mobiliseert de stichting ondernemers om hun stem te laten horen en anderzijds stroopt zij de mouwen op om mee te denken met de politiek. Het ontsluiten van de kennis en de veerkracht van ondernemers is hun grootste verdienste en levert ook veel op in de Nederlandse politiek.

Ondernemers zijn essentieel voor de economie, daar is iedereen het over eens, maar qua wet- en regelgeving weet men niet goed hoe de zaken geregeld moeten worden. De mindset is er wel, maar de vertaling naar wet- en regelgeving is lastig, stelt Biesheuvel. In september 2016 presenteerde ONL echter een schaduwbegroting waarin zij met concrete voorbeelden liet zien wat de mogelijkheden hiervoor zijn. De grote overwinning voor ONL is dat de Wet werk en zekerheid (Wwz), naar aanleiding van die begroting, terug is gegaan naar de tekentafel. Biesheuvel vindt het belangrijk dat er bij nieuwe plannen niet alleen een wettekst wordt opgesteld, maar vooral draagvlak wordt gecreëerd. Het bedrijfsleven en ondernemers moeten brood zien in nieuwe wetgeving, anders gaat het niet werken.

Wet DBA
Een ander onderwerp waar ONL invloed op heeft gehad, is de Wet DBA. Biesheuvel geeft aan altijd tegenstander van de wet te zijn geweest. Het feit dat het belang vooral lag bij het bedenken ervan en niet bij de ondernemer en de arbeidsmarkt noemt hij hiervoor als reden. Daarnaast legde de wet ook teveel druk op de Belastingdienst. Biesheuvel vond dan ook dat de wet zo snel mogelijk van tafel moest en heeft daarom, samen met Pieter Omtzigt, een meldpunt ingericht, een hoorzitting in de tweede kamer afgedwongen en de wet daarmee op losse schroeven gezet. In het regeerakkoord van Rutte III is aangegeven dat de Wet DBA wordt vervangen door nieuwe wetgeving.

Toekomst
In de toekomst vindt Biesheuvel dat de politiek nog wel een stapje verder mag gaan. Het arbeidsrecht stamt uit 1907 en dient gemoderniseerd te worden. Hij noemt hierbij twee belangrijke punten. Ten eerste is de gezagsverhouding sinds 1907 compleet veranderd, maar de oude kijk is nog steeds rechtsgeldig. Daarnaast wordt er enkel over ‘de werknemer’ gesproken en komt de term ZP’er niet voor in de wet. “We willen allemaal innovatie en vernieuwing, maar omtrent arbeidsrecht ineens niet. Laten we durven vernieuwen, zelfs al gaat het eens verkeerd, dan leren we daar weer van”, aldus Biesheuvel.

Daarnaast gaat vanaf 1 januari 2018 de teller lopen wat betreft het nieuwe regeerakkoord. De meeste nieuwe plannen starten vanaf 2019 en de komende tijd is Biesheuvel vooral bezig met de voorbereidingen op de invloed en inspraak die ze willen hebben op deze plannen. Hij doet ook een oproep naar ondernemers om hieraan mee te werken: “We krijgen de kans om mee te werken, die moeten we pakken. We willen alle ondernemers uitnodigen mee te doen. Dat kan door enquêtes in te vullen, bijeenkomsten te bezoeken en te laten zien wat er in bedrijven gebeurt. Zet je bedrijf open en neem ons mee.”

Wil je de radio-uitzending met Hans Biesheuvel terugluisteren? Ga naar de website van ZP Radio.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.