Wetgeving drijfveer achter dynamiek in aanbod flex

Wetgeving drijfveer achter dynamiek in aanbod flex

Sinds 2017 is er in het aanbod van professionals met een flexibele contractvorm veel dynamiek geweest. Enerzijds bevindt payroll zich in zwaar weer. Anderzijds maakte het aandeel professionals dat via leveranciers op een opdracht wordt ingezet sinds 2019 juist een groei door. Deze ontwikkeling liep in verhouding gelijk aan de daling van het aandeel zzp’ers.

Figuur: Verdeling contractvorm flexibel werkende professionals

Aantal zzp’ers groeit, maar aantal zzp-inzetten daalt
Het figuur laat zien dat de inhuur van zzp’ers van 2017 tot 2019 is opgelopen van 37% naar 45%, alvorens het van 2019 tot en met 2021 van 45% weer teruggaat naar 37%. Deze cijfers zijn deels te verklaren door de wet DBA. Na invoering in 2016 werd de wet al snel bevroren, doordat in korte tijd veel onrust ontstond bij opdrachtgevers. Het gevolg: minder inhuur van zzp’ers. Na deze aanvankelijke daling legden organisaties steeds meer het vertrouwen in het afsluiten van modelovereenkomsten. Door de aanbevelingen van Commissie Borstlap, de pilot van de webmodule en de eerdere dreiging van het aflopen van handhavingsmoratorium – de periode van beperkte handhaving – liepen de gemoederen sinds vorig jaar weer flink op. Vlak voor het zomerreces werd bekend gemaakt dat de beperkte handhaving wordt verlengd tot er duidelijkheid is over een helder en handhaafbaar alternatief voor de wet DBA.

Weinig muziek in payroll-dienstverlening
Gemiddeld zagen de payrollbureaus in 2020 een omzetkrimp van 25%. Toch is het niet alleen de coronacrisis geweest, dat voor rode cijfers heeft gezorgd. Waar payroll sinds 2017 al een klein aandeel had in het totale palet aan contractvormen (Figuur 2), kregen de cijfers nog een flinke klap vanaf 2019. In vier jaar tijd kelderde het aandeel van al een magere 6,2% naar slechts 0,6%. Te verklaren door de getroffen voorbereidingen rondom de ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020. Het doel van de wet – flex duurder maken – heeft zeker effect gehad en heeft payrollen een stuk onaantrekkelijker gemaakt.

Meer weten?
Benieuwd naar de stand van de arbeidsmarkt en specifiek de verhoudingen tussen vast en flex? Download dan hier de Talent Monitor. Hierin krijg je elk kwartaal unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s op basis van de recruitmentdata van Intelligence Group en de inhuurdata van HeadFirst Group.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.