Zelfstandig professionals goed voorbereid het nieuwe jaar in!

Zelfstandig professionals goed voorbereid het nieuwe jaar in!

Na zeven succesvolle kennissessies voor zelfstandig professionals, organiseerde HeadFirst op dinsdag 10 december de laatste HeadsUp van 2019. Traditiegetrouw de drukstbezochte editie en met recht! Boris Emmerig, Advocaat en Belastingadviseur bij Holla Advocaten, zorgde ervoor dat de wet DBA-kennis flink werd opgefrist en Wim Davidse, best beoordeelde spreker van 2019, deelde een scala aan flex-trends die hij voor 2020 heeft gespot.

Nog onder voorbehoud

De ontwikkelingen rondom het vervangen van de wet DBA hebben niet hebben stilstaan. Het is een topic dat – vaker wel dan niet – om verheldering vraagt. Emmerig trapte af met een uitgebreide update over de actualiteiten. “Zelfstandigen moeten minimaal €16,- euro per uur gaan verdienen. Wanneer een zelfstandig professional meer dan €75,- per uur verdient en buiten het regime van indiensttreding wil blijven, dan kan de nieuwe zelfstandigenverklaring worden benut. Dat is een tijdelijke oplossing en mag maximaal één jaar worden gebruikt. Wanneer een opdracht dus wel langer dan één jaar duurt of er sprake is van een uurtarief tussen de €16,- en €75,-, dan moet er door middel van de nieuwe webmodule uitsluitsel worden gegeven of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.” Emmerig licht toe dat de webmodule nog volop in ontwikkeling is, maar inmiddels is de essentie duidelijk. “Je vult een grootschalig aantal complexe vragen in, waarna er duidelijk zou moeten worden of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Let wel, de webmodule biedt een indicatie, maar zeker geen vrijwaring. Het komt niet in de wet te staan én de Belastingdienst is niet gebonden aan de uitkomst.”

Daarnaast legt Emmerig uit dat er administratieve verplichtingen bij komen. “Voorafgaand aan een opdracht moet een offerte opgemaakt worden, waaruit blijkt dat aannemelijk is dat er minimaal €16,- per uur verdiend wordt. Houd hierbij rekening dat het niet enkel gaat om de uren die feitelijk worden besteed aan het uitvoeren van de opdracht op locatie, maar bijvoorbeeld ook aan voorbereidingstijd.” De opdrachtgever dient deze offerte vervolgens bij goedkeuring binnen 30 dagen te voldoen. “Werk je met een zelfstandigenverklaring en moet je boven de grens van €75 euro per uur blijven? Dan kan een tarief van €76,- per uur al gevaarlijk zijn. Er hoeft namelijk maar iets kleins te gebeuren en je zakt al onder de grens,” aldus Emmerig. De reacties op alle ontwikkelingen zijn uiterst negatief. “Werkelijk niemand is enthousiast over de voorgenomen plannen: werkgevers, werknemers maar ook vakbonden niet.”

“Ik denk dat veel mensen zich afvragen of de nieuwe wet überhaupt wel doorgaat, aangezien er zo weinig draagvlak is.”
– Boris Emmerig, Advocaat en Belastingadviseur bij Holla Advocaten

Emmerig sluit af met een tip: “De wil van betrokken partijen weegt zwaar. Als het duidelijk is dat beide geen arbeidsovereenkomst aan willen gaan, creëert het draagvlak als er schriftelijk wordt aangegeven dat er een arbeidsovereenkomst is aangeboden maar de opdrachtnemer hiervan af ziet. Zet je hier een handtekening onder, dan wordt dit als rechtsgeldig gezien en sta je sterker in je schoenen mocht het tot een juridische strijd komen.”

FIRE: Find Interest Retain and Energize

Vervolgens nam Davidse het stokje over om het publiek mee te nemen door de strategische ontwikkelingen van de huidige én toekomstige flexibele arbeidsmarkt. Volgens hem spoelt de vierde industriële revolutie een enorm aantal ontwikkelingen over ons heen en hij vertelt zodoende wat dit betekent in de nu al krappe arbeidsmarkt.

Eén van Davidse zijn uitspraken heeft betrekking op de vergrijzing die vanaf 2020 op gang gaat komen. “De verwachting is dat het werkloosheidspercentage van net boven de 2% naar net boven de 0% daalt en voor het einde van 2020 zal oor het eerst in onze geschiedenis de potentiele beroepsbevolking op de Nederlandse arbeidsmarkt krimpen.” Eén van de oplossingen is volgens hem het motiveren van het innerlijke en prestatiepotentieel van de mens. “Onze arbeidsproductiviteit stagneert, met name vanwege de wens voor structuur. Wanneer het soms sneller en productiever kan wordt dit tegengewerkt, omdat dit niet de gangbare structuur is. Wij moeten als werkgevend Nederland bedenken hoe die productiviteitsgroei weer op gang komt.” Dit zit vooral in mindset van de werknemer. Mannen en vrouwen met de juiste mindset zijn volgens Davidse zevenmaal productiever dan gemiddeld. “Dit hangt grotendeels samen met het hebben van een goede manager, hij/zij is namelijk 70% verantwoordelijk voor een tevreden of ontevreden medewerker.”

“Als je die turbulentievaardigheden beheerst, is er geen kunstmatige intelligentie die jou kan volgen.”
– Wim Davidse, Flexmarkt & Dzjeng

Davidse ziet de toekomst positief in en voorspelt dan ook voor de aankomende jaren een productiviteitsgroei. “Een organisatie moet er in de toekomst voor zorgen dat er twee aspecten future proof worden: het businessmodel met nieuwe producten, diensten en slimme technologie die passen bij de jaren 20. Maar dit geldt net zo goed voor de processen, beroepen en menselijke competenties. Zo hebben werkenden in deze nieuwe tijd meer skills nodig. Ze moeten sociaal zijn, analytisch en de cognitieve vaardigheden moeten op peil zijn. En dan moeten ze ook nog om kunnen gaan met de turbulentie en vernieuwingen van het werkleven.” Wanneer een organisatie het businessmodel én het menselijke aspect kan laten samensmelten wordt er gesproken van een bionische organisatie. Dit gaat gepaard met de voorspelling van de productiviteitsgroei.” Toch is het ook aan de organisatie om deze groei te stimuleren aangezien de structurele krapte van de arbeidsmarkt ervoor zorgt dat de werknemer meer macht vergaart. Kortom: “Opdrachtgevers moeten beter hun best doen, tenslotte gaat een rottige werkgever geen nieuwe mensen meer vinden of behouden.”

Deelnemers toonden zich wederom zeer positief over de trendsessie. Enkele ingestuurde reacties van deelnemers beschreven de sessie met “uitstekend”, “een echte eye-opener”, en “heel interessant”. Afgelopen jaar verwelkomde HeadFirst honderden zelfstandig professionals in de Jaarbeurs op de HeadsUp kennissessies. Na een korte winterstop geven zij hier in 2020 een vervolg aan, met interessante onderwerpen en inspirerende sprekers.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.