Zelfstandig Professionals waardevol voor Nederlandse economie

Zelfstandig Professionals waardevol voor Nederlandse economie

De verwachting is dat de behoefte aan hoogopgeleide professionals dit jaar verder stijgt. Terwijl de vraag toeneemt, groeit het aanbod van professionals niet in hetzelfde tempo mee. Het tekort aan arbeidskrachten vormt steeds vaker een belemmering voor de bedrijfsvoering van organisaties. Paul van Leeuwen, manager team Relations HeadFirst, herkent deze ontwikkeling in de dagelijkse business. Aan de hand van de verschillende ZP Index componenten geeft hij zijn visie.

Organisaties zien meer en meer de voordelen van het tijdelijk inhuren van deskundigheid en denkkracht. “De behoefte aan kwaliteit en kwantiteit is aan sterke en snelle veranderingen onderhevig. Bovendien is er grote behoefte om de kosten van personeel te laten meebewegen met de resultaten van de organisatie, de markt en de economie”, stelt Van Leeuwen. Hij benadrukt dat flex niet ten koste van vast gaat. “De flexibele schil geeft juist baanzekerheid aan vast personeel, want zonder flexibiliteit zijn organisaties niet levensvatbaar.”

“Organisaties kijken kritischer naar de duur van opdrachten voor Zelfstandig Professionals. Waar het voorheen normaal was om langdurig bij een organisatie te werken, ligt de grens nu een stuk lager.”
– Paul van Leeuwen, manager team Relations

Positie zelfstandig professionals

De maatschappelijke discussie over zzp’ers staat de afgelopen jaren hoog op de agenda. Volgens Van Leeuwen heeft de Wet DBA sinds 2016 al een grote invloed op de inhuur van Zelfstandig Professionals. “De laatste meting van de Wet DBA Opiniemonitor* laat zien dat zo’n 60% van de ZP’ers bezorgd is over het feit dat de Wet DBA van kracht blijft tot het moment dat een vervangend plan ingaat. 4 op de 5 geeft hierbij als reden dat ze nog altijd onzekerheid, onduidelijkheid en onrust bij opdrachtgevers ervaren.” Hij vervolgt: “HeadFirst heeft een duidelijke mening: schijnzelfstandigheid aanpakken aan ‘de onderkant’ van de markt is goed, maar de bewuste zelfstandigen aan ‘de bovenkant’ mogen hier geen hinder van ondervinden. Hervorm het arbeidsrecht, geef zelfstandigen een eigen wettelijke fiscale status, zodat bewuste zelfstandigen in alle rust hun expertise kunnen verhuren aan Opdrachtgevers.

“Zorg dat je interessant blijft voor de markt. Dat betekent jouw netwerk actief houden en jouw certificering op orde. Je weet namelijk nooit wanneer een opdracht afloopt.”
– Paul van Leeuwen, manager team Relations

Uiteenlopende competenties

“Wanneer ik een voorspelling doe voor dit jaar, dan verwacht ik dat organisaties kritischer gaan kijken wat zij over hebben voor een bepaalde professional. Tarieven zijn in 2018 flink opgelopen, maar beginnen zich nu naar een stabiel lijn te bewegen. Zelfs specialistische rollen hebben inmiddels hun plafond bereikt”, aldus van Leeuwen. Daarnaast zorgen ontwikkelingen als robotisering, kunstmatige intelligentie en blockchain voor significant banenverlies, maar doen ook nieuwe banen ontstaan. “Dit maakt dat rollen veranderen van generalist naar specialist en dat Opdrachtgevers vragen naar een schaap met vijf poten. Niet geheel realistisch, als je het mij vraagt.”

Daarnaast is het voor ZP’ers lastig om te switchen naar een andere branche. “Opdrachtgevers geven de voorkeur aan professionals die bekend zijn in een specifieke branche, maar deze ‘incestueuze cirkel’ moeten wij doorbreken. Professionals uit een andere branche kunnen juist nieuwe frisse inzichten brengen.” Tot slot voorziet Van Leeuwen binnen de IT vooral een nijpend tekort ontstaan op hele specifieke rollen. “Hier komt bij dat wij te maken hebben met vergaande vergrijzing van de samenleving. Wat aansluiting van professionals bij de vraag verder bemoeilijkt. Dit probleem is niet 1-2-3 opgelost. Daarom moeten wij de inspanningen om dit aan te pakken nog verder intensifiëren.”

* Wet DBA Opinimotor Januari 2018

Dit artikel is gepubliceerd in ZP Facts 1, 2019: ZP Index onder de loep.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.