ZP Index: langere opdrachtduur reduceert aanbod opdrachten

ZP Index: langere opdrachtduur reduceert aanbod opdrachten

Een vast onderdeel van kwartaalmonitor ZP Facts is de ZP Index. De ZP Index is een wetenschappelijk onderbouwd getal, gebaseerd op meerdere componenten, die in één oogopslag de staat van de ZP-markt weergeeft. De index is opgebouwd uit de volgende indicatoren:

  • het aanbod van professionals;
  • het aanbod van opdrachten;
  • de gefactureerde uurtarieven;
  • het aantal contractuele uren per week;
  • de opdrachtduur.

Net als voorgaande jaren stabiliseert de ZP Index in het twee kwartaal van 2019. Met een gemiddelde van 126 punten wel een stuk lager dan in 2018.

Zoals gewoonlijk is het gemiddelde aanbod van opdrachten en professionals het hoogst in het eerste kwartaal. Het gevolg van een groot aantal startende projecten in deze periode, voortkomend uit nieuw geformaliseerde jaarbudgetten bij opdrachtgevers. Logischerwijs valt de stand van de ZP Index in het tweede kwartaal dan iets lager uit. Waar de ZP Index in het tweede kwartaal van 2018 echter nog 129 punten scoorde, stokt deze nu op 126 punten. Een stand die in oktober 2017 voor het laatst behaald werd.

Desondanks blijft de ZP-markt interessant voor zelfstandigen. Hoewel de lagere uitkomst vooral het resultaat blijkt van een dalend aanbod van opdrachten in de maand juni, gaat deze ook gepaard met een toenemende opdrachtduur. In de vorige editie werd beschreven dat de schaarste aan professionals een oorzaak is van de langere inhuurperiode. De verrassende stijging naar een gemiddelde van 17 maanden is dit kwartaal zelfs nog verder opgelopen, namelijk naar gemiddeld 18 maanden.

ZP Index

De bevindingen met betrekking tot de ZP Index zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van ruim vijfentwintigduizend Zelfstandig Professionals uit het netwerk van kennisbemiddelaar HeadFirst. De data is geanonimiseerd met het oog op de privacy van de professionals.

Dit artikel wordt gepubliceerd in ZP Facts editie 3 2019.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.