ZZP-community in consultancy helpt bedrijven verder

ZZP-community in consultancy helpt bedrijven verder

Geldslurpende gebakken-lucht-consultancy komt aan zijn eind

Organisaties zitten veelal met de vraag: de wereld verandert snel, hoe moeten we onszelf opnieuw uitvinden om er morgen beter voor te staan dan nu? Daarnaast is er de noodzaak de wereld te verbeteren. Dit zijn complexe vraagstukken die culturele, politieke, nationale en financiële grenzen kunnen overschrijden. In de consultancywereld moet worden gereageerd op deze klantbehoefte. Het businessmodel van high-end consulting, zoals we dat kennen van bijvoorbeeld de Big Four, is hiervoor niet meer toereikend. Een tikje generaliserend zeg ik: vier junioren die een, in eerste instantie door associates geformuleerd, one-size-fits-all-advies implementeren, daar zit niemand op te wachten. Een andere aanpak van consulting is nodig, bijvoorbeeld door Consulting as a Service (CaaS), On Demand Consulting of Networked Consulting. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor netwerken van zelfstandige consultants.

Meer dan de helft van de klanten van traditionele consultancybedrijven is teleurgesteld vanwege overstated cv’s, niet waargemaakte claims en standaardoplossingen die een beetje aangepast worden om op elk probleem te passen. Voor het oplossen van de huidige vraagstukken is een andere  benadering nodig: een open mind en het lef om buiten de gebaande paden te treden. Bestuurders beseffen dat werkelijk originele oplossingen ontstaan als out of the box wordt gedacht. Om deze stap te zetten, dient geborgd te zijn dat dit kan zonder afbreuk van imago.

 Kop tot staart oplossing door beste professional
Bij deze ontwikkelingen in de consultancy zien we dat de rol van communities van zelfstandige consultants in belang toeneemt. Volgens Arjan van den Born, hoogleraar Creatief Ondernemerschap, is dat niet verwonderlijk. Want een netwerk of community bevordert het gevoel van onderlinge verbondenheid waardoor professionals aan de community willen bijdragen. De zzp’ers versterken elkaar en de kosten van de verkregen kennis van leden van de community zijn flexibel; Knowledge as a Service (KaaS). Binnen een community is het aantrekken van de juiste professional effectiever, efficiënter en sneller en is er minder kennisverlies, doordat professionals veelal binnen het netwerk werkzaam blijven. Bovendien kunnen zelfstandige consultants via een netwerk/community samen authentieke, creatieve oplossingen creëren en kunnen zij van kop tot staart verantwoordelijk zijn voor het advies tot en met de implementatie. Ze kunnen samen interessantere opdrachten aanpakken, wat high-end zelfstandige consultants aantrekt die het uiterste van zichzelf vergen. Voor de opdrachtgevers betekent dit niet alleen dat zij de beste consultants krijgen, maar ook dat het niet bij een advies blijft wat vervolgens op de plank terecht komt. Er wordt echt aan de oplossing gewerkt.

Consulting community
Een voorbeeld van een consulting community is VirtualCC. Het ontsluit de kennis van zelfstandige experts via een wereldwijde community waarin vooraanstaande consultants en ervaren managers authentieke, creatieve antwoorden op belangrijke vraagstukken geven. De eigen werkwijze maakt het mogelijk om de meest uitdagende en complexe vraagstukken op het gebied van strategie en management aan te pakken en op te lossen, gebruikmakend van de mogelijkheden van bijvoorbeeld internet en big data.

De topconsultants zitten al lang niet meer bij de bekende bureaus. Juist door consultants met uiteenlopende achtergronden bij elkaar te brengen in een virtueel projectteam overstijgen de oplossingen het gangbare niveau. Via internet zijn duizenden ervaren specialisten en managers bereikbaar die elkaar kunnen versterken, mits dat goed gestuurd wordt. Door de inzet van eigen software zullen alle adviezen ook worden gecontroleerd en gechallanged door tientallen consultants, zodat hergebruik van oude oplossingen uitgesloten is en niet-passende adviezen vroegtijdig naar de prullenbak worden verwezen. Omdat inzet van zelfstandige professionals niet afhankelijk is van wie er op de bank zit, kunnen klanten uit de crème de la crème kiezen, desnoods om het team kort te versterken voor een enkelvoudig diepgaand advies dat niet meer dan een paar uur per week kost.

Hierdoor maakt een community als VirtualCC strategie en management consulting bereikbaar voor alle ondernemingen, overheden en NGO’s, over culturele, politieke, nationale en financiële grenzen heen. Een aanwinst in de consultancywereld waar we nog veel van zullen gaan horen en waarmee de geldslurpende gebakken-lucht-consultancy, die geen echte oplossingen biedt, aan zijn einde zal komen. Een ontwikkeling die ik alleen maar kan aanmoedigen.

Rick Kruiswijk, Directeur

Rick Kruiswijk startte zijn carrière bij Transavia, waar hij in dertien jaar alle functies binnen de ICT heeft doorlopen, van programmeur tot projectmanager. Vervolgens werd hij leidinggevende bij een toentertijd nieuw initiatief van BSO (nu ATOS) en Nedlloyd, waarna hij bij KPN de inhuur van externen heeft opgezet. Bij ING herhaalde hij deze opdracht, waarna Kruiswijk op 1 juni 1995 HeadFirst oprichtte. Tot de dag van vandaag is hij onze CEO. Met een zorgvuldig samengesteld directie- en managementteam stuurt hij de organisatie aan. Daarnaast is hij het vertrouwde gezicht van HeadFirst naar buiten.