Alle opdrachten(190)
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. OpdrachtgeverRijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Utrecht
01 November 2021
31 October 2022
De functieKlanten kiezen niet voor het CAK, maar krijgen te maken met onze dienstverlening. Daarbij handelen we vanuit wet- en regelgeving gefaciliteerd door (zo veel mogelijk) gedigitaliseerde standaard processen. Maar als een situatie daarom vraagt – bij betalingsproblemen bijvoorbeeld of omdat de...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Zuid-Holland
12 November 2021
12 November 2022
Omschrijving van de afdeling (werkzaamheden, bezetting en doelstellingen)Omschrijving van de afdeling (werkzaamheden, bezetting en doelstellingen) Verplicht De ICT ServiceDesk is het single point of contact voor ICT-gerelateerd advies en ondersteuning voor alle medewerkers van Enexis. De ICT ServiceDesk...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Zwolle
01 December 2021
31 May 2022
OpdrachtbeschrijvingWe zijn op zoek naar een senior tester. Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid, participeert in het Ketentest-proces. Samen met je collega’s werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van de taken, testen tot en met het...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Apeldoorn
01 November 2021
31 December 2021
Beschrijving directie/dienst/afdeling:De werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Dienstencentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid Het dienstencentrum zorgt ervoor dat medewerkers ongestoord kunnen werken door ondersteuning en advisering te bieden over verschillende dienstverleningsdomeinen...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
22 November 2021
30 June 2022
Beschrijving OpdrachtgeverHet Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC verricht zelf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek of laat dit door externe partijen doen.Omschrijving achtergrond, aanleiding en...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
12 November 2021
12 May 2022
Voor onze eindklant Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Senior uitvoerend en coördinerend ketentester.Als senior ketentester ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit van solutions (c.q. ketens). Je bent een allround testexpert die in staat is om zelfstandig een dubbelrol...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Apeldoorn
15 November 2021
31 December 2021
Opdrachtgever Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. We bieden burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We geven inzicht in: wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Onder andere via registers en knooppunten....
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
05 November 2021
30 June 2022
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. ZP: NOVanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader van...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Utrecht
15 November 2021
30 September 2022
OpdrachtgeverDe directie Informatiebeleid van het Ministerie van VWS (DI) stelt het informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in Rijksbrede onderwerpen op dit gebied. DI coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
12 November 2021
30 June 2022
Doel van de OpdrachtHet CAK is bezig om haar ICT landschap te vernieuwen en begint hiermee tegelijkertijd aan de tweede fase van de implementatie van EESSI. EESSI is een IT-systeem dat sociale zekerheidsorganen uit de hele EU helpt om sneller en veilig informatie uit te wisselen, zoals vereist door de...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
08 November 2021
07 January 2022
Opdrachtgever De directie Informatiebeleid van het Ministerie van VWS (DI) stelt het informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in Rijksbrede onderwerpen op dit gebied. DI coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
05 November 2021
30 June 2022
OpdrachtbeschrijvingAls senior ketentester ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit van solutions (c.q. ketens). Je bent een allround testexpert die in staat is om zelfstandig een dubbelrol te vervullen: een solutiontest (c.q. ketentest) organiseren èn uitvoeren. Enerzijds plan je...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Apeldoorn
15 November 2021
31 December 2021
Omschrijving opdracht1.1 Beschrijving Zorginstituut NederlandDe Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zorginstituut Nederland waakt erover dat de zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Diemen
15 November 2021
31 July 2022
Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.  Vanuit de Opdrachtgever is deze tijdelijke opdracht beoordeeld dat in het kader van de Wet DBA en de beleidsregels hieromtrent, alleen professionals...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Assen
01 November 2021
31 October 2022
Voor onze eindklant Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar. Opdrachtomschrijving: De ontwikkelaar voert de volgende werkzaamheden uit: • Onderzoekt verstoringen en lost ze waar nodig op. • Levert daar waar nodig input aan de externe leverancier voor probleemoplossing of verbeteringen. •...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Apeldoorn
01 December 2021
31 December 2021
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.  Locatie: Rijswijk/Rotterdam Opdrachtgever Rijkswaterstaat is één van de ontwikkelpartner...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Diverse locaties
01 November 2021
15 January 2023
AfdelingsinformatieIn onze maatschappij is energie onmisbaar. Daarom werken we aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening voor vandaag én voor de toekomst. De bedrijven binnen Enexis Groep zijn samen gedreven, snel en wendbaar. En zo kunnen we met onze ruim 4300 gedreven medewerkers de maatschappelijke...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Weert
15 November 2021
03 October 2022
OpdrachtbeschrijvingLogius realiseert een Logius Platform dat ontwikkeld en beheerd moet worden. Hiervoor zoeken we een DevOps engineer die dit in teamverband gaat realiseren.De taken van de DevOps Engineer bestaan onder andere uit: -     Het in teamverband ontwikkelen en beheren...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
01 November 2021
31 May 2022
Indien je op verder dan een uur reisafstand van de RDW woont dien je in je motivatie aan te geven hoe je met deze afstand om zal gaan. Opdrachtbeschrijving a) Software ontwikkeling Backend (diensten):Je bent werkzaam voor het BOD (Beheer Ontwikkeling Dienstverlening).Het BOD is in belangrijke mate...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Groningen
05 November 2021
01 January 2023
Het CV en de motivatie dienen aangeboden te worden in het Engels. Het CV dient in een Word format aangeleverd te worden.Description/Comment:Define, design and lead implementation of country-specific projects and interventions to deliver the country People Agenda in support of the country business agenda;...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Den Haag
01 December 2021
31 December 2022
Het CV en de motivatie dienen aangeboden te worden in het Engels. Het CV dient in een Word format aangeleverd te worden.Job Description: The PMO acts as a right hand of project and programme managers. The activities of the PMO are centralized around resource and work planning & control, budget management,...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Rijswijk
01 November 2021
31 October 2022
Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken. OpdrachtbeschrijvingDe werkzaamheden van de Productverantwoordelijk voor de bouwsteen FOE (Firewall or Encryptie) worden uitgevoerd...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Maasland
01 January 2022
01 January 2023
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.  Hoofdstandplaats: Rotterdam Extra standplaats: Utrecht OpdrachtbeschrijvingDe tester...
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Diverse locaties
07 January 2022
06 January 2023
Volgende pagina >