Product Owner

OpenNieuw
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01 October 2019
Einddatum: 30 September 2020
Referentie nr: HF19091325
Uren per week: 36

Opdrachtbeschrijving
De product owner is de spil tussen business en IV voor één van de hoofdprocessen van de ILT. De product owner houdt overzicht over het geheel aan IV-voorziening voor dit hoofdproces, inventariseert en analyseert (de behoeften aan) (informatie en) informatiesystemen. Het doel hiervan is de bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen en/of de gewenste architectuur en IV-doelen te helpen realiseren. De product owner is de inhoudelijk expert van de IV-voorziening op het gebied van de processen die worden ondersteund.

werkzaamheden:
•    Het leveren van bijdragen en advies aan de architectuurboard en het IV-kernteam
•    Op de hoogte blijven van in- en externe ontwikkelingen (bijv. op het gebied van de ondersteunde processen, techniek, architectuur, kaders etc).
•    Bijdragen aan de IV-realisatieplannen
•    Het managen van de realisatiebacklog, over de breedte van de ondersteunde IV-functionaliteiten.
•    Het achterhalen van de behoeften en wensen van de gebruikers
•    Opstellen van aanbevelingen/ impactanalyses voor potentiële verbeteringen of innovaties.
•    Het opstellen van user cases en user stories met de gebruikers, proceseigenaren en de leverancier.
•    Het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatievoorzieningseisen en de meest geschikte informatievoorziening bepalen, passend binnen de architectuur.
•    Zorgen dat de te realiseren functionaliteit past binnen de IV-omgeving en voldoet aan de behoeften van gebruikers/klanten, rekening houdend met technische- en beheereisen, architectuureisen, security en privacy by design en creëren van value for money
•    Het ontwikkelen en onderhouden van de planning van de release (afh. van de applicatie en in afstemming met projectleider/FB)
•    het ondersteunen van proceseigenaren bij het optimaliseren van hun werkprocessen door middel van het realiseren en prioriteren van wijzigingen aan de IV-ondersteuning.
•    mede business cases opstellen voor omvangrijke nieuwe of gewijzigde functionaliteit.
•    Ondersteunen van de besluitvorming van gebruikers en management.
•    Onderhouden van contacten met een gelimiteerd aantal stakeholders, in afstemming met projectleider / team coördinator
•    Managen van de verwachtingen van gebruikers en management over de IV-voorziening.

Achtergrond opdracht
De ILT heeft een continu passende en stabiele informatiehuishouding nodig om haar taak effectief en efficiënt uit te voeren. De core- business van de afdeling IV is om deze informatiehuishouding voor de ILT te organiseren samen met de interne en externe dienstverleners. De afdeling Informatievoorziening ondersteunt hiertoe de ILT-processen met toekomstbestendige informatievoorziening. Daarvoor zorgt zij enerzijds voor het ontwikkelen van een nieuw gegevenslandschap, anderzijds zorgt zij ook voor een stabiel beheer van het bestaande applicatielandschap. De afdeling bestaat uit twee teams: het team IV Strategie en Sturing, en het team IV Realisatie. Als Product Owner werk je vooral samen met de business en de functioneel beheerders vanuit het team Realisatie en lever je een bijdrage aan de forse vernieuwingsslag die we momenteel doormaken.

Intakegesprekken
Week 40

Eisen
Professionele Kennisgebieden
Product Owner SAFe
Product Owner Scrum

Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
Safe Product Owner of vergelijkbaar
kennis en ervaring als product owner in scrum trajecten

1.1.2 Functioneel Ontwerp / Startarchitectuur
1.1.3 Applicatiearchitectuur
3.1.3 Functioneel Beheer


Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
- aantoonbare ervaring met het opstellen van functionele specificaties en met de coördinatie van processen
- Kennis van BiSL en ASL
- kennis en ervaring met het (laten) uitvoeren van impactanalyses

Ervaring
- WO werk- en denkniveau en ICT-gerichte opleiding        
- actuele kennis en ervaring op het vakgebied als product owner / 3 jaar 
- kennis en ervarint met agile omgevingen/projecten  3 jaar 

Wensen

Competenties
Organisatiesensitiviteit Analyseren Overtuigingskracht Netwerken Omgevingsbewustzijn Plannen en Organiseren Creativiteit

Aanvullende kennis
•    Je hebt kennis en ervaring met onder ITIL en Bisl werkende ICT-organisaties
•    Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring van primaire en/of ondersteunende inspectie processen
•    Je bent een teamspeler, je stemt regelmatig af met je collega’s en zorgt voor een optimale samenwerking met je omgeving.
•    Je bent bekend met de voorschriften rond informatie- en communicatietechnologie binnen de (Rijks)overheid;
•    Je hebt ervaring met advisering en samenwerken in een complexe multidisciplinaire omgeving;







Meld je direct aan voor de functie 'Product Owner'