Certificeringen & partnerships
Opdrachten Registreren

Certificeringen

Om de kwaliteit en duurzaamheid van onze dienstverlening te waarborgen beschikken wij over verschillende certificeringen van onafhankelijke instanties. Wanneer je meer wil weten over ons beleid betreft kwaliteit, milieu en certificeringen kan je ons kwaliteits- en milieubeleid opvragen bij Quality@headfirst.nl.

ISO 14001 

HeadFirst is ISO 14001-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat wij een milieumanagementsysteem hebben ingevoerd dat volledig voldoet aan de internationaal geldende norm. Wij hebben hier ons milieubeleid op vastgesteld.

ISO 27001

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Deze certificering toont aan dat we onze informatieprocessen continu beheersen, verbeteren en dat we de vertrouwelijkheid van bedrijfskritische (klant)informatie borgen.

ISO 9001 

ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Doordat we ISO 9001 als kwaliteitssysteem hebben geïmplementeerd zijn onze klanten, partners, leveranciers en zelfstandig professionals verzekerd van een continue kwaliteitsverbetering.

 

NEN 4400

HeadFirst werkt conform NEN 4400. NEN 4400 is het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk.

Een onderneming met een SNA-keurmerk wordt beoordeeld op zijn verplichting uit arbeid, deze bestaat o.a. uit de volgende punten:

  • De identificatie van de onderneming
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk

 

Partnerships 

HeadFirst is aangesloten bij ONL voor ondernemers

ONL voor ondernemers is een onafhankelijke ondernemersorganisatie die de stem van de ondernemer laat horen in Den Haag. Dit doen zij door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen die voor ondernemers van belang zijn. De organisatie is gevestigd in het Ondernemershuis in Den Haag.

Logo ONL