Het werkt pas écht lekker als je weet dat alles goed geregeld is
Opdrachten Registreren

Onze organisatie

HeadFirst verbindt sinds 1995 zelfstandig professionals (zp’ers), leveranciers van professionals en opdrachtgevers. Zelfstandig professionals en leveranciers van professionals bieden hun expertise via ons aan bij opdrachtgevers. En opdrachtgevers huren alle aanwezige kennis uit dit onafhankelijke kennisnetwerk via ons in. Ons uitgangspunt: de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek voor de juiste periode.

 

Alle zorg uit handen

In de ruim 20 jaar dat we bestaan, hebben we veel ervaring opgedaan met risico’s met betrekking tot externe inhuur, bijbehorende wet- en regelgeving en administratie. Zo zorgen we ervoor dat alles perfect geregeld wordt: van verzekeringen tot contracten en de administratieve afhandeling.

 

Striive

We kijken altijd vooruit, om onze dienstverlening te blijven vernieuwen. Sinds 2023 maken we gebruik van Striive, wat eerst Select was. Striive is de online marktplek voor tijdelijke capaciteit. Hiermee bieden we zelfstandig professionals, leveranciers van professionals en opdrachtgevers de mogelijkheid om elkaar rechtstreeks te vinden, zonder tussenkomst van een bemiddelaar. Snel en effectief. We verzorgen uiteraard wel alle administratieve rompslomp omtrent de gemaakte match. We zien een toekomst voor ons waarin Striive, als het ultieme intuïtieve platform, het kloppend hart is van het internationale ecosysteem van missiegedreven talent.  

 

Blijven ontwikkelen

Met Striive Academy, ons online leerplatform met het meest complete aanbod van Nederland, stimuleren we aangesloten professionals en medewerkers van onze partners zich te blijven ontwikkelen. Zeer belangrijk in onze flexibele arbeidsmarkt. Net als goed verzekerd zijn, een gedegen administratie voeren en het om je heen hebben van betrouwbare adviseurs. Daarom bieden wij speciaal voor zelfstandig professionals, in samenwerking met onze partner ZP Zaken, een verzameling financiële-, advies- en verzekeringsproducten en diensten.

 

Kennisbemiddelaar

Elke dag zijn er via HeadFirst meer dan 10.000 professionals aan het werk bij opdrachtgevers binnen de overheid, de financiële dienstverlening, transport-, industrie-, nuts- en diverse andere branches. In een arbeidsmarkt die alleen maar flexibeler wordt, zijn wij de kennisbemiddelaar tussen zelfstandig professionals, leveranciers en opdrachtgevers. Zodat professionals kunnen excelleren in hun werk. En opdrachtgevers zorgeloos gebruik kunnen maken van hun expertise.

 

Certificeringen

HeadFirst is onder andere gecertificeerd conform NEN4400-1, ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001.

 

– NEN 4400-1

NEN 4400-1 is een keurmerk van Stichting Normering Arbeid voor organisaties die bemiddelen in tijdelijk personeel. Het keurmerk stelt eisen aan afdracht van belastingen en sociale premies. Bovendien kunt u er zeker van zijn dat een organisatie met het NEN 4400-1 kenmerk alleen personeel aanbiedt dat mag werken in Nederland.

– ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Met dit keurmerk wordt beoordeeld of we in staat zijn om te voldoen aan de eisen die onze klanten stellen, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast vormen de eisen aanknopingspunten voor ons kwaliteitsmanagementsysteem.

– ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.
Het ISO 14001-systeem is dusdanig opgezet dat het optimaal met ISO 9001 te integreren is.

 

– ISO 27001

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Deze certificering toont aan dat we onze informatieprocessen continu beheersen, verbeteren en dat we de vertrouwelijkheid van bedrijfskritische (klant)informatie borgen.

Ons kwaliteits- & milieubeleid is opvraagbaar via quality@headfirst.nl

23.263

OPDRACHTEN PER JAAR

26.938

PROFESSIONALS AAN HET WERK (GEWEEST) VIA HEADFIRST