Aandeelhouders akkoord met fusie HeadFirst en Source Group

Aandeelhouders akkoord met fusie HeadFirst en Source Group

Op donderdag 9 februari 2017 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Source Group N.V. plaatsgevonden in Utrecht.

Fusie Source Group met HeadFirst
De vergadering waarin ruim 70% van de stemgerechtigde aandelen waren vertegenwoordigd, heeft met 8.630.000 stemmen voor en 10 tegen besloten in te stemmen met de fusie van Source Group met HeadFirst en is unaniem akkoord gegaan met de voorgestelde statutenwijziging waarmee de naam van de vennootschap zal worden gewijzigd in HeadFirst Source Group N.V.

Source Group N.V. heeft op 27 december 2016 meegedeeld dat definitieve overeenstemming was bereikt over de fusie met HeadFirst en in dat persbericht is de fusie ook in hoofdlijnen toegelicht. De aandeelhouders hebben in de BAVA van gisteren hun goedkeuring gegeven aan deze fusie. Deze fusie komt technisch tot stand door de verwerving door Source Group van 100% van de aandelen van HeadFirst Houdstermaatschappij en 100% van de aandelen van Designated Professionals. HeadFirst Houdstermaatschappij wordt verworven voor een bedrag van 30 miljoen euro terwijl met de verwerving van Designated Professionals een investering van 3 miljoen euro is gemoeid.

Over HeadFirst Source Group  N.V.
HeadFirst Source Group wordt door deze fusie marktleider op het gebied van inhuur van extern personeel, contracting, payrolling en matchmaking. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals via de groep. Op basis van de geschatte operationele resultaten voor 2016 ontstaat een combinatie met een omzet[1] van circa 450 miljoen euro, een genormaliseerde EBITDA van meer dan 6 miljoen euro en een nettowinst (voor amortisatie) van 4 miljoen euro.

[1] Dit betreft de bruto facturatiewaarde. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de grondslagen van waardering en resultaatbepaling die door beide organisaties tot op het moment van de transactie zijn gehanteerd. Deze grondslagen van waardering en resultaatbepaling verschilden onderling (HeadFirst o.b.v. Dutch GAAP en Source o.b.v. IFRS).

Meer informatie voor de pers:
Bart van der Geest
T: 023 5685630
E: bart.vandergeest@headfirst.nl

Redactie