Belastingdienst keurt ingediende Wet DBA-overeenkomst HeadFirst goed

Belastingdienst keurt ingediende Wet DBA-overeenkomst HeadFirst goed

HeadFirst start direct met implementatie bij vijftig grote opdrachtgevers

Hoofddorp, 12 juli 2016 – Kennisbemiddelaar HeadFirst heeft goedkeuring gekregen op de door haar aan de Belastingdienst voorgelegde overeenkomst. Er heeft hiervoor constructief overleg plaatsgevonden om tot een overeenkomst te komen die voldoet aan de richtlijnen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), maar daarnaast ook aansluit op de praktijk waarin zelfstandig professionals (zp’ers) en opdrachtgevers met elkaar werken. De goedkeuring maakt de baan vrij de volgende stap te zetten om de meer dan vijftig grote opdrachtgevers van HeadFirst en de ruim 20.000 bij het bedrijf aangesloten zp’ers volledig Wet DBA-proof te maken.

De afgelopen maanden heeft HeadFirst opdrachtgevers, leveranciers en zelfstandig professionals geïnformeerd over de Wet DBA op diverse kennissessies en middels artikelen en een whitepaper. Op de achtergrond werd constant overleg gevoerd met de Belastingdienst over de inhoud van de overeenkomst. Mike Korenvaar, financieel directeur van HeadFirst: ‘Het belang om een overeenkomst goedgekeurd te krijgen die past binnen de kaders van de Wet DBA, maar daarnaast ook werkbaar is voor opdrachtgevers, zp’ers en onszelf stond voorop. We zijn blij dat we nu beschikken over een gedegen overeenkomst die daaraan voldoet.’ Dat goedkeuring geen sinecure is, blijkt uit het feit dat maar liefst één op de drie modelovereenkomsten door de fiscus wordt afgekeurd.

Onzekerheid
Met de komst van de Wet DBA per 1 mei jongstleden wordt de arbeidsrelatie tussen de zp’er en zijn opdrachtgever met een scherpere blik bekeken. Waar voorheen een VAR gold als vrijwaring voor de opdrachtgever van de afdracht van loonheffing en premie werknemersverzekeringen, dient nu een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst als leidraad voor de samenwerking. Werken de opdrachtgever en zp’er in de praktijk conform deze overeenkomst, dan is er geen risico op naheffingen.

Veel organisaties die zelfstandigen inhuren, maken zich zorgen over dit risico. Korenvaar: ‘We signaleren onzekerheid in de markt. Met name door onduidelijkheid over de interpretatie van de Belastingdienst van het begrip gezagsverhouding en daarmee de aanwezigheid van een dienstbetrekking.’ Korenvaar vervolgt: ‘Zowel de politiek als de Belastingdienst zouden inhurende organisaties beter moeten informeren. Ga met elkaar in gesprek, ondervind waar de bottlenecks zitten die momenteel voor onrust zorgen. Het kan niet de bedoeling van de wet zijn dat door de heersende onduidelijkheid organisaties voor de makkelijkste weg kiezen, namelijk het stoppen met de inhuur van zelfstandigen. Dat is bijzonder nadelig voor zp’ers, maar net zo goed voor de opdrachtgevers zelf. Door het werken met een goedgekeurde overeenkomst met duidelijke kaders en het ondernemen van de juiste acties, is het inhuurrisico dat voortkomt uit de Wet DBA goed beheersbaar.’

Implementatie
Met de goedkeuring van de Belastingdienst kan HeadFirst nu de volgende fase opstarten. Per 1 juli is het bedrijf gestart met de implementatie van de nieuwe overeenkomst bij alle zelfstandig professionals die via haar organisatie werken, veelal actief in de IT, projectmanagement, marketing, HR en financiële functies. Met opdrachtgevers worden nieuwe contracten afgesloten en werkwijzen afgestemd. Daarna is het zaak dat in de praktijk conform de goedgekeurde overeenkomst gewerkt wordt. HeadFirst adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers hierin. Tot de opdrachtgevers van HeadFirst behoren veel (semi-)overheden, waaronder diverse ministeries, en organisaties in de FMCG-markt, het onderwijs, de farmaceutische industrie, de telecom-, energie-, transport-, bancaire en technische sector.

Korenvaar: ‘We hebben officieel tot 1 mei 2017 om aan te passen aan de richtlijnen van de Wet DBA, maar we hebben als ambitieus streven dat al onze opdrachtgevers en aangesloten zp’ers voor 1 oktober volledig Wet DBA-proof zijn.’

Meer informatie, waaronder ook de goedgekeurde overeenkomst, is te vinden op een speciaal ingerichte website over de Wet DBA: wetdba.headfirst.nl.

Over HeadFirst
De onafhankelijk kennisbemiddelaar HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een bepalende partij die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties. Het zet per werkdag gemiddeld 2.500 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers verspreid over alle branches in Nederland. De organisatie verzorgt het complete selectieproces van externe professionals, dekt daarbij alle risico’s af en draagt zorg voor een vlekkeloze administratieve afhandeling. Daarnaast biedt het een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma’s en kortingsregelingen voor aangesloten zelfstandig professionals en leveranciers. De decennia lange ervaring van HeadFirst met het op efficiënte wijze verzorgen van externe inhuur, heeft het gemaakt tot de marktleider die het nu is. HeadFirst Select is de online tool van de kennisbemiddelaar, die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt direct met elkaar in contact brengt. Voor meer informatie zie www.HeadFirst.nl, Twitter, LinkedIn en Facebook.

Meer informatie voor de pers:
Lubbers De Jong
Margreet Poolman
T 020 2050422
E margreet@lubbersdejong.nl

Bart van der Geest