COA belegt externe inhuur bij intermediair HeadFirst

COA belegt externe inhuur bij intermediair HeadFirst

Bij de Europese aanbesteding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de ‘externe inhuur en adviesdiensten’ is HeadFirst als enige partij geselecteerd voor het Broker-perceel. De raamovereenkomst gaat in op 16 november 2021 en heeft een duur van twee jaar met de mogelijkheid twee keer te verlengen voor een duur van één jaar.

Anticiperen op groei COA
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan dat opereert onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De organisatie streeft ernaar om asielzoekers tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventueel langdurig verblijf in de Nederlandse samenleving.

Vanwege fluctuaties in de in- en uitstroom van asielzoekers is het COA per definitie een groei- en krimporganisatie. Om hierop in te kunnen spelen wordt gebruik gemaakt van externe inhuur. HeadFirst gaat het COA hierbij ondersteunen door de werving en (voor)selectie van de tijdelijke medewerkers uit handen te nemen. Daarnaast wordt zij verantwoordelijk voor de administratieve en juridische afhandeling, zoals het vrijwaren van het COA van inhuurrisico’s en de betaling van inzetten.

Bijdrage aan Social Return
Een bijdrage leveren aan Social Return is voor het COA een belangrijke eis. Geo van der Wilk, CCO bij HeadFirst Group zegt hierover: “Bij het zoeken naar de juiste mensen kijken we altijd welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt bij de invulling van onze social return-bijdrage met betrekking tot COA is ons primair te richten op statushouders en secundair op de inzet van andere doelgroepen.”

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en het grootste platform voor tijdelijk werk voor professionals in Nederland. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst, Between en Myler, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.