Commercieel succes voor HeadFirst Source Group

Commercieel succes voor HeadFirst Source Group

Willemstad, Curaçao, 7 maart 2017

HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, heeft twee Europese aanbestedingen met succes afgerond. De Raad voor de Rechtspraak en de Koninklijke Bibliotheek hebben na een zorgvuldig aanbestedingstraject HeadFirst als matchmaker gekozen voor externe inhuur van ICT-professionals.

De gegunde aanbestedingen hebben een positieve invloed op de omzet- en margeontwikkeling van HeadFirst Source Group in 2017. Bij de twee opdrachtgevers verwacht HeadFirst Source Group een omzet* te behalen van ongeveer 5 miljoen euro.

Raad voor de rechtspraak
De aanbesteding bij de Raad voor de rechtspraak betreft het ter beschikking stellen van ICT-professionals in het bijzonder aan spir-it, het ICT bedrijf voor de rechtspraak. De raamovereenkomst is gegund aan zes partijen, waar HeadFirst er één van is. De totale geschatte waarde van de raamovereenkomst bedraagt 20 miljoen euro per jaar.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO van HeadFirst Source Group: “We hebben de Raad voor de rechtspraak de afgelopen vier jaar al succesvol bediend. Dat we nu, op basis van een anoniem ingediende offerte, opnieuw geselecteerd zijn als intermediair voor de bemiddeling van leveranciersmedewerkers en zelfstandig professionals, stelt ons in staat de Raad voor de rechtspraak opnieuw een aantal jaren te voorzien van de beste ICT-professionals.”

Koninklijke Bibliotheek
De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland en geeft iedereen, overal, toegang tot informatie, kennis en cultuur. Ze werkt samen met de openbare bibliotheken in hun maatschappelijke taken en bij de toepassing van nieuwe technieken. De KB  maakt hiervoor de bibliotheekcollectie van Nederland zichtbaar, houdbaar en bruikbaar. Passend in de toekomstgerichte personeelsstrategie van de KB, is een aanbesteding uitgezet met als voornaamste speerpunt het sturen op meerjarige ontwikkeling van de gewenste personele capaciteit, zowel in vaste formatie als in de flexibele schil.

HeadFirst krijgt de rol om kwalitatief goede professionals te werven, selecteren en contracteren. Hierbij staat het borgen van rechtmatigheid, de doelmatigheid vergroten en ontzorging van de opdrachtgever en onderaannemers (leveranciers en zelfstandig professionals) centraal. Ook de Wet DBA is een belangrijk thema, waarbij HeadFirst KB met raad en daad bijstaat. Bij de aanbesteding zijn drie partijen geselecteerd, waarbij HeadFirst zodanig hoog scoorde dat zij als eerste geëindigd is.

Gert-Jan Schellingerhout: “De keuze voor de samenwerking met HeadFirst is onder andere gemaakt door ons duidelijke en volledige matchingsproces, waarbij na een geslaagde match het complete proces van contractering en facturering plaatsvindt in ons eigen ontwikkelde online platform Select. We zijn blij te ervaren dat onze investeringen in innovatie beloond worden.”

HeadFirst Source Group is verheugd over deze commerciële successen en verwacht dat deze bij zullen dragen aan de positieve ontwikkeling van omzet en resultaat.

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee het een jaaromzet* realiseert van circa 450 miljoen euro.

* gemeten naar bruto-facturatiewaarde

Voor verdere informatie belt u:
HeadFirst Source Group N.V.
contactpersoon:
de heer F.C. Lagerveld, president-commissaris
Tel.nr.: +31 (0)345 544000
www.headfirst.nl
www.source.eu

Bart van der Geest