Economisch herstel roept om flexibilisering arbeid

Economisch herstel roept om flexibilisering arbeid

HeadFirst: ‘Capaciteitsplanning bij grote bedrijven zal in nabije toekomst veranderen’
Hoofddorp, 18 mei 2010 – De economische recessie is de oorzaak voor een daling van de vraag naar producten en diensten. Hierdoor is de arbeidsmarkt onder druk komen te staan. Door flexibilisering van de arbeidsmarkt kunnen bedrijven beter anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Rick Kruiswijk, algemeen directeur van HeadFirst: ‘Grote bedrijven zullen binnen nu en vijf jaar afstand doen van het merendeel van hun vaste personeel. De hiermee gepaard gaande groei van het aantal zelfstandig ondernemers zonder personeel (ZZP’ers) zal helpen om de economie uit het dal te trekken.’

De verschuiving van specialisten in vast dienstverband naar een flexibele vorm van arbeid is een gevolg van het feit dat het oude traditionele carrièrepad van de specialist economisch en kwalitatief niet langer aansluit op de ontwikkeling van de behoefte in de markt en de behoefte en ambitie van de specialist. Kruiswijk: ‘Kijk naar Wouter Bos en Camiel Eurlings die hun prioriteiten duidelijk hebben bijgesteld. Dit is mogelijk door de ontwikkeling naar een markt waarin de keuze van ZZP´ers leidend is.’ De toename van het aantal ZZP’ers houdt gelijke tred met de trend bij bedrijven om hun permanente werknemersbestand uit te dunnen.

Kruiswijk: ‘Een baan voor het leven is iets van vroegere tijden. Het gerucht dat IBM komende zeven jaar 300.000 van de grofweg 400.000 werknemers van IBM uit vaste dienst wil halen en ze zo nodig weer wil inhuren als ZZP’ers staat niet op zichzelf. Een dergelijk HRM-beleid verwacht ik in de komende jaren bij meer multinationals. Het is een ontwikkeling, waarbij bedrijven een balans zoeken tussen het aantal interne medewerkers en de flexibel in te zetten specialisten. Het zorgt voor kostenbesparing, kwaliteitsverbeteringen en het is ook nog eens goed voor de carrière van de medewerkers. Deze ontwikkeling juichen wij toe.’

Volgens Kruiswijk komen de specialisatie en ontwikkelingsmogelijkheden van werknemers niet voldoende uit de verf in grote bedrijfsstructuren: ‘Als ZZP’er wordt je als specialist binnengehaald voor een klus, dus je specialisme is je unique selling point. Daarom zijn ZZP’ers erop gebrand zich zo ver mogelijk te ontwikkelen, wat weer goed is voor onze kenniseconomie.’

Ook Han Mesters, sector banker Zakelijke Dienstverlening bij ABN AMRO en economisch historicus voorziet dat flexibilisering niet meer weg te denken is uit de arbeidsmarkt: ‘Flexibele arbeid staat inmiddels bovenaan op de strategische managementagenda van grote bedrijven. Bedrijven hebben in toenemende mate een kern van vaste werknemers in dienst met daaromheen een flexibele schil van ZZP’ers. Hiermee voorkom je ook het probleem in de toekomst van de zogenaamde “bankzitters”. Bedrijven worden hiermee platter en slagvaardiger. Inherent hieraan is dat employability, investeren in jezelf en je ontwikkeling, steeds belangrijker wordt voor zowel de vaste medewerker als de ZZP’er.’

Mesters vervolgt: ‘Werkzoekenden moeten niet zozeer op zoek naar een baan maar op zoek naar opdrachtgevers. Hierin hebben externe dienstverleners, zoals kennisbemiddelaars, een steeds belangrijkere rol. Je ziet een verschuiving in de HRM-taken. Ondersteuning in loopbaanbegeleiding, opleiding, beloning en zaken als acquisitie, facturering, administratie en belastingaangifte wordt niet meer binnen bedrijven geregeld, maar gaat naar externe dienstverleners die hiermee de ZZP’er ontzorgen.’ *

ZZP’ers worden ten tijden van de crisis
Tegelijkertijd met de toenemende behoefte van bedrijven aan flexibele arbeidskrachten, ziet Kruiswijk dat steeds meer personeel in vast dienstverband de stap durft te wagen naar het zelfstandig ondernemerschap. Beide ontwikkelingen sluiten goed op elkaar aan en versterken elkaar. Kruiswijk: ‘Het belangrijkste bezwaar dat men traditioneel heeft tegen het zelfstandig ondernemerschap is te weinig zekerheid. In tijden van de crisis weegt dit echter minder omdat men op de feiten gedrukt wordt dat een vaste baan niet veel meer zekerheid biedt. Hiermee wordt de stap naar het zelfstandig ondernemerschap kleiner.’

Bedrijven kunnen putten uit de steeds uitgebreidere flexibele schil van ZZP’ers en er zijn zelfs nog modernere oplossingen. Kruiswijk: ‘Werk dat vroeger binnen het bedrijf zelf werd gedaan, kan via elektronische weg worden aangeboden, waardoor ZZP’ers er op kunnen inschrijven, ook wel crowdsourcing genoemd. Op deze manier kunnen problemen die om specialisten vragen sneller en goedkoper worden opgelost door de expertise van de ZZP’er dan door de beperkte in huis capaciteit bij grote bedrijven.’

*Han Mesters, Human Capital rapport ABN AMRO

Interviewmogelijkheid
Journalisten die geïnteresseerd zijn in een een-op-eengesprek met Rick Kruiswijk, algemeen directeur van HeadFirst, bijvoorbeeld over de rol van HeadFirst in de komende periode, kunnen dit kenbaar maken bij Margreet Poolman, Lubbers & De Jong, via 020-4210565 of margreet@l-dj.nl

Over HeadFirst
HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een onafhankelijk kennisbemiddelaar die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties, met name op het gebied van ICT. Het bedrijf is gevestigd in Hoofddorp en heeft in 2009 een omzet van € 200 miljoen behaald. De kennisbemiddelaar zet per werkdag gemiddeld 2.000 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers. HeadFirst draagt zorg voor de gehele keten, van het selectieproces tot het regelen van contractzaken en het vastleggen en afwikkelen van financiële en arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast biedt de onderneming een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma’s en kortingsregelingen voor aangesloten freelancers. HeadFirst werkt voor grote opdrachtgevers bij de overheid, het bank- en verzekeringswezen en nutsbedrijven. Voor meer informatie zie www.headfirst.nl

Meer informatie voor de pers:
Lubbers & De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@l-dj.nl

Redactie