GVB gunt aanbesteding HR professionals aan HeadFirst

GVB gunt aanbesteding HR professionals aan HeadFirst

GVB heeft kennisbemiddelaar HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, na aanbesteding als enige partner geselecteerd voor het verzorgen van de externe inhuur van HR professionals. HeadFirst gaat deze professionals werven, selecteren en contracteren. De organisaties sluiten met ingang van 1 mei 2018 een raamovereenkomst met een looptijd van drie jaar, met voor GVB vijfmaal de mogelijkheid te verlengen met één jaar.

Het openbaarvervoersbedrijf GVB heeft binnen de afdeling HR behoefte aan het inzetten van externen op tijdelijke opdrachten en/of op projectbasis. Onderafdeling HR Vitaliteit (arbodienst en transitie) werkt bijvoorbeeld met een flexibele schil van Arbo-artsen/deskundigen om flexibel en wendbaar te kunnen zijn. Daarnaast huurt GVB binnen de afgesloten overeenkomst professionals in voor HR rollen zoals HR Business Partner, Accountmanager Werving & Selectie, Arbeidsrechtjurist, Adviseur verzuim en re-integratie en Bedrijfsarts. Verder kunnen HR ICT professionals, zoals SAP HCM Consultants en SAP HR Specialisten, worden ingehuurd. HeadFirst draagt bij aan de doelstelling van GVB om te worden voorzien van kwalitatief goede en gemotiveerde flexibele krachten.

De keuze voor HeadFirst
HeadFirst heeft de aanbesteding gewonnen op basis van een zowel economisch voordelige als kwalitatief verzekerde inschrijving. Zo scoorde HeadFirst hoog op vier onderdelen in de aanbesteding: accountmanagement, cv-checks, mitigeren van risico’s en rapportages.

Uitbreiding van samenwerking
Sinds 2013 heeft HeadFirst al een mantelovereenkomst met GVB op een ander gebied. GVB zet HeadFirst in als contractpartij voor de inhuur van zzp’ers en professionals van uitzend- of detacheringsbureaus. HeadFirst verzorgt hierbij de contractering, urenregistratie en facturatie voor professionals die door GVB worden ingehuurd via de GVB inhuurmarktplaats. De gegunde aanbesteding voor HR inhuur geeft een extra dimensie aan de samenwerking tussen GVB en HeadFirst.

 

 

Esmée Ouwehand, Marketing & communicatie medewerker

Esmée Ouwehand (1992) is sinds 2016 werkzaam bij HeadFirst. Nadat zij haar hbo-diploma Communicatie behaalde is zij o.a. werkzaam geweest als ZP’er waarbij zij aan verschillende communicatieprojecten heeft gewerkt. Ouwehand is werkzaam als medewerker marketing en communicatie binnen HeadFirst. Van hieruit is zij verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van onze organisatie.