HeadFirst aan de slag met externe inhuur voor NDW

HeadFirst aan de slag met externe inhuur voor NDW

Met ingang van 1 april 2022 is HeadFirst verantwoordelijk voor het extern inhuren van DevOps professionals bij Nationaal Dataportaal Wegverkeer. Met deze raamovereenkomst beoogt NDW het inhuurproces te stroomlijnen. De looptijd is twee jaar, met de mogelijkheid met maximaal twee jaar te verlengen.

Behoefte aan flexibele schil
In Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) werken het Rijk, alle provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoersregio Amsterdam en de vier grote gemeenten samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata. NDW bestaat uit een combinatie van vaste medewerkers en medewerkers die worden ingehuurd. Voor de flexibele schil is HeadFirst gekozen om taken als het aanbieden van geschikte professionals en het beschikbaar krijgen van de gewenste professionals op zich te nemen. Daarnaast wordt een nieuwe werkwijze geïmplementeerd, waardoor administratieve lasten bij de portfoliomanagers van NDW wordt verminderd.

Director Intermediair Services Koen van Rijn licht toe: “Het is onze visie dat wij ontzorgen, maar dat NDW altijd ‘in control’ blijft. Enerzijds draait het om het ad-hoc invullen van bestaande inhuuraanvragen, anderzijds denken we proactief mee over de resourceplanning, stellen we een rolling forecast op en alloceren professionals met specialistische en innovatie kennis vooruitlopend op de inhuurvraag van NDW. Op deze manier brengen wij het beste aanbod uit de markt bij NDW op het vizier, zodat dit samen valt met de geprognotiseerde behoefte van NDW.”

Specialistische en innovatie kennis
Ter ondersteuning van haar doelstellingen heeft NDW behoefte aan professionals in de rol van developers, scrum masters, product owners, data engineers, ops-engineer, architecten, data scientists en AI-specialisten.

“Wij garanderen NDW dienstverlening op niveau door samen met onze kennispartners CGI, Deloitte, TriOpSys en Quintor een consortium te vormen. De slagkracht en ervaring van HeadFirst op het gebied van externe inhuur bundelen wij met de diepgaande inhoudelijke IT en domein kennis. Om de beste professionals voor NDW te selecteren, kijken we – naast skills – ook naar een passend DNA. Een recruiter zal daarom regelmatig bij NDW onsite aanwezig zijn. Met als bijkomend voordeel dat we een snellere doorlooptijd garanderen”, aldus van Rijn.

Youri Snip