HeadFirst en Source bereiken overeenstemming over fusie

HeadFirst en Source bereiken overeenstemming over fusie

HeadFirst Source Group: verdubbeling omzet, sterke impuls winstgevendheid

Hoofddorp, 27 december 2016 – HeadFirst en Source Group zijn verheugd mede te delen dat definitieve overeenstemming is bereikt over een fusie tussen beide organisaties. De combinatie zal de naam HeadFirst Source Group N.V. gaan dragen. Deze fusie komt technisch tot stand door de verwerving door Source van 100% van de aandelen van HeadFirst Houdstermaatschappij  voor een bedrag van 30 miljoen euro en 100% van de aandelen van Designated Professionals, waarmee een investering van 3 miljoen euro is gemoeid.

HeadFirst Source Group wordt door deze fusie marktleider op het gebied van inhuur van extern personeel, contracting, payrolling en matchmaking. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals via de groep. Op basis van de geschatte operationele resultaten voor 2016 ontstaat een combinatie met een omzet (bruto facturatie omzet) van circa 450 miljoen euro, een genormaliseerde EBITDA van meer dan 6 miljoen euro en een nettowinst (voor amortisatie) van 4 miljoen euro. In het kader van deze transactie zal op korte termijn ook de tweede 50% van Proud worden verkregen, tegen uitgifte van 750.000 aandelen Source, waardoor de combinatie ook 100% van de aandelen Proud zal gaan houden. Op 2 december 2016 werd de verwerving van de eerste 50% van Proud gemeld.

Focus op synergie
HeadFirst Source Group gaat zich in de eerste twaalf maanden na het samengaan focussen op het behalen van substantiële synergievoordelen. Die zijn gelegen in:

  • Additionele dienstverlening aanbodzijde
  • Gebruik software Select
  • Bredere portefeuille opdrachtgevers en spreiding disciplines
  • Uitbreiding netwerk leveranciers en zelfstandig professionals
  • Creëren van gezamenlijke back-office
  • Grootste intermediair van Nederland

Het grootste pluspunt van de fusie is de introductie van de additionele HeadFirst-dienstverlening aan leveranciers en zelfstandig professionals van Source. Dit houdt onder andere in het gebruik van het online platform Select voor het vinden van opdrachten, versnelde betaling van facturen, bijwonen van kennissessies, korting op opleidingen, verzekeringen, mobiliteitsproducten e.d. Select is in eigen beheer door HeadFirst ontwikkelde software en zal ook voor Source van grote toegevoegde waarde zijn. Het stelt de nieuwe combinatie in staat haar netwerk optimaal te beheren, efficiënter te recruiten, overeenkomsten digitaal uit te wisselen en te ondertekenen en de facturatiestroom volledig digitaal te laten verlopen.

Met het samengaan van beide organisaties ontstaat een bredere basis aan opdrachtgevers. Kijkend naar de huidige klantenpopulatie is er slechts één gemeenschappelijke klant. De groep bedient gezamenlijk meer dan zeventig grote opdrachtgevers in Nederland en België. Tevens ontstaat er een groter netwerk van leveranciers en zelfstandig professionals om te bemiddelen naar opdrachtgevers. Zo heeft HeadFirst een netwerk van meer dan 30.000 professionals en heeft Source een database van circa 23.000 professionals (België en Nederland gezamenlijk). Het samengaan leidt ook tot een bredere spreiding van de aangeboden disciplines, waarbij aan IT (Source) onder andere finance, marketing en human resources worden toegevoegd.

De samenvoeging maakt het mogelijk een gemeenschappelijke back office te creëren met een kostenniveau dat lager ligt dan de optelsom van de huidige kosten van beide organisaties. Een professionalisering en een verdere efficiency- en automatiseringsslag moeten leiden tot rendementsverbetering en tot lagere kosten per mutatie (per contract, per plaatsing, per verwerkt uur, per factuur, etc.).

Voor het boekjaar 2017 wordt voor de combinatie een groei verwacht van de omzet, het bedrijfsresultaat en de nettowinst ten opzichte van de optelsom van beide ondernemingen stand alone. Deze prognose houdt in een omzetniveau van meer dan 450 miljoen euro, een EBITDA van tenminste 7 miljoen euro en een nettoresultaat (voor amortisatie) van tenminste 4 miljoen euro. De combinatie wordt daarmee qua omvang de grootste intermediair van Nederland. Deze omvang biedt mogelijkheden om de internationale footprint van de organisatie uit te breiden.

Management en organisatie
Beide ondernemingen zullen hun opdrachtgevers en klanten vanuit hun eigen organisatie (en locatie) blijven benaderen en bedienen. Ten behoeve van de aansturing van de organisatie wordt één directieteam samengesteld. Dit team bestaat uit Gert-Jan Schellingerhout en Mike Korenvaar (beiden afkomstig van HeadFirst) en Henk Zwijnenburg en Edwin Prijden (beiden afkomstig van Source). Voorts wordt beoogd om de Raad van Commissarissen, die thans uit twee leden bestaat, op termijn uit te breiden naar drie leden.

Aandeelhoudersvergadering Source Group N.V.
Op 22 december jl. heeft een informatieve aandeelhoudersvergadering van Source Group N.V. plaatsgevonden. In dat kader is reeds een persbericht uitgebracht met de hoofdlijnen van de fusie. De transactie in het kader van de verwerving van HeadFirst zal na de jaarwisseling aan de aandeelhouders van Source Group worden voorgelegd. Grootaandeelhouder Value8 heeft daarbij aangegeven voor deze overname te zullen stemmen.

Meer informatie voor de pers:
Bart van der Geest
T: 023 5685630
E: bart.vandergeest@headfirst.nl

Redactie