HeadFirst helpt MKB’er bij aanbestedingen van overheid

HeadFirst helpt MKB’er bij aanbestedingen van overheid

Hoofddorp, 15 juni 2011 − Bij de overheid is een transitie gaande naar een transparantere en effectievere manier van inkopen tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Om te bevorderen dat bedrijven optimaal met elkaar concurreren, krijgen straks ook zelfstandig ondernemers en het mkb een eerlijke kans om mee te dingen naar een opdracht bij de overheid. Een gunstige ontwikkeling voor de kleinere partijen in de markt, maar twee vragen dringen zich direct op. Ten eerste, hoe krijgen zelfstandig ondernemers en het mkb het voor elkaar om zich in de picture te spelen bij de overheid en andere grote opdrachtgevers? Ten tweede, hoe pikt de overheid de meest geschikte partij uit het grote aanbod van zelfstandig ondernemers en kleinere leveranciers? HeadFirst heeft de oplossing en speelt in op de veranderende markt met zijn nieuwe tool, HeadFirst Select.

Rick Kruiswijk, algemeen directeur HeadFirst: ‘In 2011 zal hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Aanbestedingswet van kracht worden. Wij spelen hier alvast op in met onze nieuwe tool: HeadFirst Select.’

Mkb voorheen geen schijn van kans
Kruiswijk vervolgt: ‘Voorheen hadden zelfstandig ondernemers en kleine tot middelgrote bedrijven geen schijn van kans bij een aanbesteding van de overheid, doordat altijd dezelfde grote partijen naar voren kwamen. Als ware het prefered suppliers. Hoewel aanbestedingen ook in de huidige situatie al openbaar en transparant zijn en er geen bedrijven geweerd mogen worden, zijn de eisen voor deelname zodanig gesteld, dat de kleine – zelfstandige – bedrijven zich hiervoor niet kunnen kwalificeren. Ook de overheid heeft ingezien dat beperkte marktwerking niet ideaal is en wil dit nu openbreken.’

Zichtbaarheid kleinere partijen
De op handen zijnde nieuwe Aanbestedingswet zal de overheid dwingen ook kleinere partijen mee te nemen in de zoektocht naar een leverancier met de beste prijs- kwaliteitverhouding. Dit kan evenwel een mkb’er of zelfstandig ondernemer zijn. Dit betekent dat de zichtbaarheid van kleinere partijen van groot belang wordt. Dus ook aan de aanbodzijde moet iets veranderen. Kleinere leveranciers moeten zorgen dat ze onder de aandacht komen van de overheid en grote opdrachtgevers. HeadFirst helpt hen daarbij en heeft speciaal hiervoor HeadFirst Select ontwikkeld. Het bedrijf is dus de eerste die een platform geeft aan zelfstandig ondernemers en leveranciers.

Vliegende start HeadFirst Select
Bij HeadFirst Select kunnen grote opdrachtgevers zoals de overheid opdrachten uitzetten waarop alle aangesloten zelfstandig ondernemers en leveranciers kunnen bieden. Met deze online tool ontsluit HeadFirst voor grote opdrachtgevers de totale Nederlandse markt van zelfstandig ondernemers en leveranciers.

HeadFirst Select heeft de afgelopen weken een vliegende start gemaakt, zodat er al een groot aantal zelfstandig ondernemers en leveranciers een profiel hebben aangemaakt of hun bestaande profiel vanuit HeadFirst up to date hebben gemaakt. De tool is bereikbaar via de website HeadFirst Select en via de HeadFirst-app, waardoor het bedrijf een 24/7-service aanbiedt.

Aanbestedingswet
Het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet biedt ruimte aan maatwerk, zodat opdrachtgevers kunnen inspelen op de diversiteit in de aanbestedingswereld en optimaal profiteren van het innovatievermogen van het bedrijfsleven. Echter, aanbesteden is maatwerk, waardoor niet alles in regelgeving vorm gegeven kan worden. Hieruit volgt dat het ministerie van Economische Zaken nieuwe beleidsmaatregelen voorstelt voor een duidelijke koers en verdere professionalisering, ondersteuning en stimulering van de praktijk van aanbesteden.

Over HeadFirst
De onafhankelijk kennisbemiddelaar HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een bepalende partij die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties. De innovatieve kennisbemiddelaar zet per werkdag gemiddeld 1.500 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers. Het bedrijf draagt op efficiënte wijze zorg voor de gehele keten, van het selectieproces tot het regelen van contractzaken en het vastleggen en afwikkelen van financiële en arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast biedt de onderneming een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma’s en kortingsregelingen voor aangesloten zelfstandig professionals en leveranciers. HeadFirst Select is de online tool van het bedrijf dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt direct online met elkaar in contact brengt. Het bedrijf is gevestigd in Hoofddorp en heeft in 2010 een omzet van € 225 miljoen behaald. HeadFirst werkt voor grote opdrachtgevers bij de overheid, het bank− en verzekeringswezen, industrie en nutsbedrijven. Voor meer informatie ziewww.headfirst.nl

Meer informatie voor de pers:
Lubbers & De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@l-dj.nl

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.