HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over

Pro forma omzet combinatie boven 700 miljoen euro

HeadFirst Source Group neemt branchegenoot Myler over. De verkopende partij is o.a. H2 Equity Partners. Myler is actief in matchmaking, contractbeheer en global sourcing. Het bedrijf realiseert een jaaromzet van ongeveer 200 miljoen euro en bemiddelt gemiddeld circa 2.000 professionals, met name op IT gebied. Myler wordt als maatschappij toegevoegd aan HeadFirst Source Group NV, naast HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals. Met het samengaan verstevigt HeadFirst Source Group haar rol als marktleider op het gebied van bemiddeling en inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling.

Succesvolle fusie HeadFirst en Source
HeadFirst Source Group NV is eind 2016 tot stand gekomen door de fusie van HeadFirst en Source. In het eerste jaar na de fusie is de combinatie in staat geweest de belangrijkste doelstellingen te realiseren:
– Succesvolle integratie van beide organisaties;
– Versterking marktpositie door gezamenlijke marktbewerking;
– Implementatie Premium-model bij Source.

De financiële doelstellingen werden gehaald (EBITDA) en overtroffen (omzet en winst per aandeel).
– Omzet*: 499 miljoen euro (target: 450 miljoen euro)
– Genormaliseerde EBITDA: 6,9 miljoen euro (target: 7,0 miljoen euro)
– Operationele winst per aandeel: 0,34 euro (target: 0,30 euro p.a.)

Anderhalf jaar na de totstandkoming van HeadFirst Source Group is de organisatie klaar voor een nieuwe belangrijke stap voorwaarts: de overname van Myler.

Myler toonaangevende speler
Myler is in 2009 opgericht met als doel inhuuroplossingen aan te bieden voor de flexibele IT-schil van organisaties. In 2015 werd Jenrick overgenomen. Myler is momenteel een toonaangevend bedrijf op het gebied van organiseren van externe inhuur. De jaaromzet over 2017 bedroeg 192 miljoen euro. Door autonome groei komt de omzet over geheel 2018 naar verwachting uit boven de 200 miljoen euro.

Het gemiddeld aantal ingezette professionals in 2017 bedroeg ongeveer 1.900, die qua totstandkoming ruwweg als volgt zijn verdeeld:
– Contractbeheer: 50%
– Matchmaking: 30%
– Global sourcing: 20%

Myler levert haar diensten aan diverse opdrachtgevers in zowel de profit als non-profit sector, waaronder ASML, Achmea, het CAK en het Ministerie van Defensie. Uniek in haar dienstenpakket is global sourcing, waarbij in samenwerking met partners over de hele wereld schaarse IT-specialisten worden geworven en gecontracteerd voor opdrachtgevers in Nederland. Dit toont het innovatieve karakter van het bedrijf.

Myler heeft de afgelopen jaren sterke financiële prestaties geleverd:
– Sterke balans met goede solvabiliteit;
– Goede winstgevendheid met EBITDA marge van 2,5 procent;
– Sterk positieve kasstroom.

Voordelen van de overname
De voordelen van de overname zijn:
– Versterking van de marktpositie van HeadFirst Source Group;
– Verbreding en versterking van de opdrachtgeverportefeuille;
– Synergievoordelen op omzet- en kostengebied;
– Goede winstbijdrage aan de groep;
– Mogelijkheden om additionele dienstverlening van HeadFirst (Premium) ook aan te bieden aan Myler-netwerk;
– Versterking van de internationale activiteiten van HeadFirst Source Group.

Closing verwacht uiterlijk 1 oktober 2018
De transactie zal plaatsvinden door middel van de overname van 100% van de aandelen van Myler Holding B.V. onder voorbehoud van akkoord van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hieromtrent worden geen bezwaren verwacht. HeadFirst Source Group heeft zich verzekerd van de benodigde financiering voor het realiseren van deze overname. De closing vindt naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2018 plaats. Op basis daarvan wordt verwacht dat Myler in 2018 een kwartaal aan omzet bijdraagt. HeadFirst Source Group houdt een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die binnenkort gepland wordt, om aandeelhouders onder meer te informeren over de voorgenomen overname van Myler.

Nieuwe groep: ruim 700 miljoen euro omzet, 12,5 miljoen euro operationele EBITDA
HeadFirst Source Group wordt in financiële termen de duidelijke marktleider in zijn marktsegment. Inclusief Myler (4e kwartaal 2018) wordt de omzetverwachting van HeadFirst Source Group voor 2018 verhoogd van 530 miljoen euro naar 580 miljoen euro. De verwachte operationele EBITDA wordt verhoogd naar 8,5 miljoen euro. Ook de winst per aandeel zal als gevolg van de overname toenemen.

In 2019 wordt het volle effect van de overname zichtbaar. Op basis van de huidige inschattingen wordt voor 2019 een omzet verwacht van circa 740 miljoen euro, een operationele EBITDA van 12,5 miljoen euro en een stijging van de winst per aandeel. De realisatie van de synergievoordelen is daarbij nog niet meegerekend. Nadere informatie over de transactie (koopsom en financiering) wordt verstrekt bij closing en in het kader van de te houden BAVA.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: gecorrigeerd voor eenmalige lasten en fusie gerelateerde kosten

Over HeadFirst Source Group
HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken circa 4.800 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg, waarmee HeadFirst Source Group een jaaromzet realiseert van circa 500 miljoen euro. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Voor nadere informatie:
HeadFirst Source Group N.V.
Gert-Jan Schellingerhout
Voorzitter directieteam (CEO)

info@headfirst.nl
+31 (0)23 568 56 30
www.headfirstsourcegroup.com

 

Esmée Ouwehand, Marketing & communicatie medewerker

Esmée Ouwehand (1992) is sinds 2016 werkzaam bij HeadFirst. Nadat zij haar hbo-diploma Communicatie behaalde is zij o.a. werkzaam geweest als ZP’er waarbij zij aan verschillende communicatieprojecten heeft gewerkt. Ouwehand is werkzaam als medewerker marketing en communicatie binnen HeadFirst. Van hieruit is zij verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van onze organisatie.