HeadFirst wint aanbesteding voor professionaliseren inhuurproces samenwerkende waterschappen

HeadFirst wint aanbesteding voor professionaliseren inhuurproces samenwerkende waterschappen

Met ingang van 1 juli 2022 is HeadFirst verantwoordelijk voor de werving en selectie van interim professionals voor samenwerkende waterschappen. Daarnaast neemt de intermediair de contractafhandeling over. De looptijd van de raamovereenkomst is vier jaar, met de twee opties tot jaarlijks verlengen.

De samenwerkende waterschappen zijn: Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), Waterschap Zuiderzeeland (ZZL) en Waterschap Vechtstromen (WVS). Vanaf 1 juni start HeadFirst met de implementatie. Director Intermediair Services Koen van Rijn zegt hierover: “Per waterschap vullen we een blauwdruk in, zodat elk waterschap een implementatie krijgt die optimaal aansluit op de eisen en wensen. Ook maken we een overkoepelend plan om de samenhang, afhankelijkheden en synergievoordelen binnen de activiteiten in kaart te brengen.”

Ervaren en betrokken partner
De samenwerkende waterschappen hebben behoefte aan een gestandaardiseerde werkwijze om het inhuurproces te organiseren. Daarnaast vraagt de werving om een gedifferentieerde strategie, hetzelfde geldt voor de aanpak van wet- en regelgeving bij het sluiten van overeenkomsten. Hiervoor is expertise nodig die ook wordt onderhouden.

Deze expertise vinden de samenwerkende waterschappen in HeadFirst. “Om onze dienstverlening op een kwalitatief hoogwaardig niveau te leveren, is onafhankelijkheid essentieel. Hier geven wij invulling aan doordat wij onder andere geen eigen kandidaten in vaste dienst hebben of zusterondernemingen met eigen personeel. Daarnaast maken wij geen afspraken met leveranciers en zzp’ers over (verplichte) levering of voorkeursbehandelingen”, aldus van Rijn.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.