Inhuurmarkt structureel anders door corona

Inhuurmarkt structureel anders door corona

De coronacrisis heeft gevolgen voor de economie en daarmee ook voor de arbeidsmarkt en externe inhuur. HeadFirst Group deed navraag bij haar ruim tweehonderd opdrachtgevers uit diverse sectoren over hun verwachtingen en visie op de inhuurmarkt na de zomer van 2020. Het resultaat: uiteenlopende uitkomsten en interessante inzichten over de nabije toekomst van externe inhuur.

Thuiswerken is een blijvertje
De opdrachtgevers, actief in uiteenlopende sectoren, zijn het met elkaar eens dat ‘thuiswerken een blijvertje’ is. In het post corona tijdperk wordt niet teruggegaan naar het ‘oude’. Een meerderheid van de opdrachtgevers actief in de dienstverlenende sector of de publieke sector verwacht zelfs dat het thuiswerken structureel meer dan 40% toeneemt ten opzicht van de periode pre-corona. De technologiesector en industriesector verwachten ook een toename, maar kleinschaliger dan de eerdergenoemde sectoren. Het lijkt voor de hand liggend dat te maken heeft met dat in de technologie- en industriesector, te typeren als de ‘maakindustrie’, thuiswerken minder makkelijk is in vergelijking met de dienstverlenende sector.

Productiviteit zakelijke dienstverlening snel weer als vanouds
Het coronavirus heeft zijn invloed op de productiviteit binnen organisaties, door beperkende maatregelen van de overheid, doordat werk niet of in mindere mate op afstand uitgevoerd kan worden of doordat professionals thuis minder productief zijn door afleiding in hun omgeving. Daartegenover staat dat een deel van de professionals juist productiever is door het wegvallen van bijvoorbeeld reistijd en overlegstructuren. Wat betreft de organisatieproductiviteit is de dienstverlenende sector het meest optimistisch gestemd. 65% van de gevraagde opdrachtgevers in deze sector verwacht in 2020 weer terug te zijn op het oude niveau. De overige sectoren daarentegen verwachten een langer herstel nodig te hebben, waarbij een meerderheid van de industriesector verwacht pas in 2021 of zelfs later terug te zijn op het oude niveau.

Structurele daling in omvang flexibele schil industrie
In onze steekproef vroegen we opdrachtgevers ook naar hun verwachting van de omvang van hun flexibele schil van professionals. Opvallend is dat opdrachtgevers in de industriesector een structurele daling van hun flexibele schil verwachten: maar liefst 55% van de opdrachtgevers verwacht een afname tot 20%. De techindustrie verwacht geen daling, maar verwacht wel een langere hersteltijd nodig te hebben. Zij verwachten  in 2021 weer terug te zijn op het oude niveau. De dienstverlenende sector en overheden voorzien een snel herstel. Beide sectoren verwachten direct na de zomer weer terug te zijn op het oude niveau.

Technologie-branche en overheid verwachten lagere tarieven
Tot slot de inhuurtarieven voor na de zomer. De technologiesector en overheden verwachten na de zomer goedkoper externe professionals in te kunnen huren. Opdrachtgevers in deze sectoren verwachten gelijkblijvende of dalende tarieven. De dienstverlenende sector verwacht juist dat er schaarste op de arbeidsmarkt blijft en dat de tarieven voor externe professionals gelijk blijven of zelfs stijgen. De industriesector is verdeeld: een meerderheid van de opdrachtgevers verwacht gelijkblijvende tarieven, 20% van de ondervraagden verwacht een stijging en een andere 20% verwacht juist een daling van de tarieven.

Cijfers impact van corona op externe inhuur

Bovenstaande infographic kun je hier downloaden.

Esmée Ouwehand, Marketing & communicatie medewerker

Esmée Ouwehand (1992) is sinds 2016 werkzaam bij HeadFirst. Nadat zij haar hbo-diploma Communicatie behaalde is zij o.a. werkzaam geweest als ZP’er waarbij zij aan verschillende communicatieprojecten heeft gewerkt. Ouwehand is werkzaam als medewerker marketing en communicatie binnen HeadFirst. Van hieruit is zij verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van onze organisatie.