Mededeling voorgenomen samengaan HeadFirst en Source

Mededeling voorgenomen samengaan HeadFirst en Source

Hoofddorp, 22 december 2016 – HeadFirst en Source Group NV zijn verheugd mede te delen dat de afronding van de voorgenomen fusie zich in het finale stadium bevindt.

Om 16.00 uur vandaag vindt de aandeelhoudersvergadering plaats van het beursgenoteerde Source waarin de fusie op hoofdlijnen zal worden toegelicht. In dat kader verstrekken we dit persbericht met de volgende informatie:

  • De combinatie zal naar verwachting op 2016 basis een omzetniveau behalen van meer dan 400 miljoen euro.
  • Het gecombineerde EBITDA niveau voor 2016 zal naar verwachting het niveau van 6 miljoen euro overschrijden.
  • De transactie zal worden gefinancierd door een combinatie van financiering met a) uitgifte van nieuwe aandelen b) converteerbare obligatielening c) vendor loans d) vreemd vermogen.
  • Het samengaan zal naar verwachting tot aanzienlijke synergievoordelen leiden, mede omdat Source en HeadFirst complementaire dienstverlening leveren.
  • De uitgifte van nieuwe aandelen en de convertible zullen leiden tot een toename van het aantal uitstaande en potentieel uitstaande aandelen tussen 30 en 50 procent. Gegeven de omstandigheid dat omzet en winst meer dan zullen verdubbelen, wordt een positief effect op de aandeelhouderswaarde verwacht.
  • Naar verwachting zal de winst per aandeel (voor amortisatie) door de voorgenomen fusie sterk toenemen.
  • Grootaandeelhouder Value8 zal naar verwachting deelnemen aan de emissie en daardoor een belang van meer dan 50 procent in de combinatie houden.

De verwachting is dat partijen nog dit jaar nadere mededelingen zullen kunnen doen over de afronding van dit fusietraject.

De aandeelhoudersvergadering van Source Group NV hedenmiddag zal een informatief karakter dragen. Source Group NV is voornemens de transactie ter goedkeuring voor te leggen aan de aandeelhoudersvergadering. Daarbij geldt dat grootaandeelhouder Value8 heeft aangegeven voor de transactie te zullen stemmen. Naar verwachting zal in januari 2017 een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden, waarbij tenminste goedkeuring voor de voorgenomen transactie en een voorstel tot statutenwijziging (o.a. voorstel tot naamswijziging) zullen worden voorgelegd.

Meer informatie voor de pers:
Bart van der Geest
T: 023 5685630
E: bart.vandergeest@headfirst.nl

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.