Ministerie van Buitenlandse Zaken gunt HeadFirst EU-aanbesteding

Ministerie van Buitenlandse Zaken gunt HeadFirst EU-aanbesteding

HeadFirst sluit vijf raamovereenkomsten met BZ en vier andere overheidsinstanties
 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gunt kennisbemiddelaar HeadFirst de aanbesteding voor de inhuur van ICT-professionals. De aanbesteding behelst in totaal vijf raamovereenkomsten; het ministerie van Buitenlandse Zaken en vier andere overheidsinstanties. Per 1 juli 2012 is HeadFirst één van de bedrijven die ICT-professionals leveren.

De aanbesteding betrof een niet-openbare Europese aanbesteding, uitgeschreven door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). De aanbesteding is mede verzorgd namens: het Bestuursdepartement (BD) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Algemene Zaken (AZ) en de Raad voor de rechtspraak (RvdR). De looptijd van de in totaal vijf raamovereenkomsten bedraagt twee jaar met een optionele verlenging van twee maal 12 maanden. HeadFirst zal voor de vijf overheden fungeren als sourcing hub, ofwel het netwerkknooppunt voor professionals.
 
Selectie
HeadFirst is één van de in totaal vier bedrijven die uit een longlist zijn geselecteerd. De bedrijven zijn beoordeeld op KPI’s ten aanzien van de leverbetrouwbaarheid, de kwaliteit van het accountmanagement, het aanbod van het personeel en de prijs.
 
Rick Kruiswijk, algemeen directeur van HeadFirst: ‘Dat we door ondermeer het ministerie van Buitenlandse Zaken op basis van objectieve criteria zijn geselecteerd voor deze aanbesteding is geweldig. Het laat zien dat we boven het maaiveld van Nederlandse intermediairs uitsteken. BZ en de vier andere overheidsinstanties kunnen de komende jaren vertrouwen op een selectie van ICT-professionals met een hoog niveau van kennis en kunde.’

Redactie